сряда, 25 януари 2017 г.

Докладът на ЕК по МСПЕК публикува доклада по механизма за сътрудничество и проверка (МСП) в областта на съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност.


Комисията потвърждава, че българските органи са предприели важни стъпки и са постигнала допълнителен значителен напредък в изпълнението на стратегията за реформа на съдебната система. Но отбелязва, че Националната стратегия за борба с корупцията все още е в ранна фаза на изпълнение.

Комисията отчита, че като цяло напредъкът през последните десет години не е бил толкова бърз, колкото се е очаквало, а редица предизвикателства остава да бъдат преодолени. Новото правителство ще трябва да продължи реформата, за да гарантира постигането на необратими резултати. Комисията също така счита, че МСП не следва да бъде обвързван с други области на правото на ЕС.

На този етап Комисията все още не може да заключи, че показателите са изпълнени в задоволителна степен. В тази връзка в доклада  се определят някои ключови препоръки, чието изпълнение би довело до приключването на процеса по МСП. Приключването на процеса по МСП в рамките на мандата на настоящата Комисията, зависи от това колко бързо България може да изпълни препоръките, изложени в доклада, по необратим начин.

Комисията счита, че целите на МСП могат да бъдат постигнати чрез изпълнение на препоръките в публикувания доклад. Тя ще работи в тясно сътрудничество с българските органи, ще предоставя помощ при необходимост и ще направи оценка на отбелязания напредък към края на 2017 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар