петък, 4 юни 2021 г.

Виртуална седмица посветена на политиката за по-добро възстановяване на въглищните региони в преход в ЕС

ЕК демонстрира засилена ангажираност за справедлив преход на въглищните региони в преход. В резултат на тази ангажираност, ЕК организира виртуалната седмица на въглищните региони в преход  (26-29 април) и покани заинтересовани страни от целия ЕС да обсъдят актуална информация  от държавите-членки, технологични опции за въглищните региони в преход  в ЕС, културни индустрии и изграждане на по-добра икономика след  COVID 19.

Виртуалната седмица на въглищните региони започва с реч на евродепутата Йежи Бузек, който посочва две съвсем скорошни и изключително важни събития: компромисът между европейските институции по отношение на европейското законодателство за климата и виртуалната глобална среща на върха по изменението на климата, които повишиха залозите за трансформация на европейската енергийна система. Бузек  е основател на Инициативата за въглищни региони в преход, затова обобщава, че „ЕС е изминал дълъг път от стартирането на Инициативата през 2017 г. с по-амбициозни климатични цели, но също така и повече финансиране и подкрепа за справедлив преход. С  бюджет от почти нула през 2018 г. до 70,5 милиарда евро, предназначени изключително за справедлив преход чрез Фонда за справедлив преход". Идеята е този бюджетен ред да бъде продължен през следващите три десетилетия, за да се постигне обширна декарбонизация и да се постигне трансформационно въздействие в рамките на ЕС и извън него, включително новата Инициатива за въглищните региони в преход в Западните Балкани и Украйна. (Пълната реч на евродепутата Йежи Бузек тук)

Паула Пиньо, Генерална дирекция „Енергетика“, информира участниците за последните събития по отношение на политиката на ЕС, като представя ключовите стъпки, предприети от Европейската комисия през 2020 г. за прилагане на европейската Зелена сделка и насочване на континента към неутралност на климата до 2050 г., добавяйки, че „С наличните финансови средства одобрени от Съвета и Парламента, ние помагаме на държавите-членки да разработват амбициозни планове за възстановяване и устойчивост, за да създадат устойчиви работни места, като същевременно напредват в зеления и цифров преход. " (Реч на Паула Пиньо тук).

Актуализации от Словения, Унгария, Испания и Полша

Словения: постепенно спира централите на въглища в регионите Савиньско-Салеска и Засаве, но централата в региона Савинско-Салешка все още осигурява 30% от електроенергията на Словения днес и 1500-2000 работници в страната са зависими от въгледобивната индустрия. Блаж Кошорок, държавен секретар на енергетиката на Словения, представя накратко националната стратегия за постепенно премахване на въглищата. Стратегията ще се основава на четири стълба (енергетика, околна среда, икономика, човешки ресурси и социална инфраструктура) и ще бъде приета през юни 2021 г., заедно с два закона, ускоряващи прехода. (Речта на Блаж Кошорок тук.)

Унгария: Барбара Ботос, заместник-държавен секретар по политиката в областта на климата, Министерство на иновациите и технологиите, представя актуализация на плановете за постепенно премахване на лигнитни въглища в Унгария. Плановете ще се приложат пет години по-рано от очакваното, през 2025 г. чрез финансиране от годишен проект LIFE, допълнен от финансови ресурси, предоставени чрез METAR, Директивата за СТЕ на ЕС, Фонда за модернизация, Фонда за справедлив преход и унгарските оперативни програми. Г-жа Ботос посочва и ключовите въпроси, взети под внимание при стратегията за постепенно премахване на лигнитните въглища: включване на заинтересованите страни, осигуряване на подходящи управленски структури за преход, наличие на технологични опции, пренасочване на вече съществуващи обекти от мини и обмисляне на възможностите за повторна заетост и икономическа диверсификация. (Изказването на Барбара Ботос тук.)

Испания:Лора Мартин Мурийо, директор на Института за справедлив преход (Министерство на екологичния преход и демографското предизвикателство), представи, че поради влошаване на политическите, екологичните и пазарните условия за изкопаемите горива е налице намаление с 54% на капацитета на въглищата от 2020 г. насам. Държавните институции, комуналните дружества и синдикатите се ангажират да спомагат  прехода, като въвеждат идеи за проекти, призовават за инвестиционни предложения, осигуряват обучение на работници, прилагат политически споразумения и стратегии и наблюдават процеса на преход. Тези усилия вероятно ще доведат до по-ранно премахване на въглищата в Испания от 2023 до 2025 г.

Полша: Мацей Ситек, председател на Управителния съвет за регионално развитие в Конин и пълномощник на Управителния съвет на Великополска област за преструктурирането на Източна Великополска, дава различна гледна точка за постепенното премахване на въглищата от региона на Великополска (Голяма Полша). Въпреки липсата на национален ангажимент, този регион обещава да преустанови добива на въглища, за да достигне намаление с 55% от емисиите на парникови газове до 2030 г. и неутралността на климата до 2040 г. За целта регионът ще разчита на интелигентна специализация и инвестиции във възобновяеми енергийни източници ( слънце и вятър), енергийна ефективност, електромобилност и водородни технологии.

По-добро възстановяване

По-доброто възстановяване е основна тема на пакета за възстановяване на Европа от следващото поколение и в контекста на възстановяването въглищните региони в преход означава, че възстановяването трябва да бъде устойчиво и справедливо.

Робърт Полок, старши съветник, в  секретариата на Инициативата за въглищни региони в преход, открива дискусията: „По-доброто изграждане трябва да бъде възможност да се гарантира, че регионите с въглища не са просто оцелели от прехода, но че те действително процъфтяват в процеса на преход. Регионите на въглищата са претърпели непропорционално въздействието на декарбонизацията. Справедливо е те непропорционално да се възползват от по-доброто възстановяване ".

Сандрин Диксън-Декълв, съпредседател на Римския клуб, представя идеята за социалните повратни точки, които да се разглеждат заедно с планетарните повратни точки. За целта тя добави, че "не можем да бъдем само технологични в мисленето си. Ако преминем от въглища, не можем да очакваме, че само замяната им с възобновяеми източници ще бъде достатъчна. Трябва да привлечем хората и общностите в пътуването, и ние се нуждаем от системен подход, за да го направим. " (Речта на СандринДиксън-Декълв тук.)

България: Румяна Грозева от  Агенция за регионално развитие, Стара Загора, подчертава, че декарбонизацията е била тема табу в нейния регион, но сега те имат здравословна комуникация с всички засегнати от нея. Тя добави: "Важно е общностите и заинтересованите страни да не се чувстват жертви, но те действително да виждат наличните възможности за по-добър живот за тях и техните семейства." (Речта на Румяна Грозева тук.)

Германия: Катрин Мор, Обща политика и социални въпроси на Изпълнителния комитет, IG Metall, Германия, подчертава, че постепенното премахване на въглищата ще промени повече индустрии, отколкото въглищата и ще повлияе на цели икономически системи, особено за индустриалните и въглеродните региони. Тя каза: „Гледайки напред, има огромно предизвикателство да се съчетае екологичната трансформация на тези индустрии със създаването на нови работни места“, добавяйки, че „от наша гледна точка това не може да означава само създаване на работни места в сферата на услугите, но и и в индустриалния сектор." (Речта на  Катрин Мор тук.)

WWF: Марта Анчевска от Полша, специалист по справедлив преход във WWF, представя нов доклад запотенциала за създаване на работни места в няколко региона в Полша, Гърция и България: „Установихме, че работните места са налице, но трябва да разгледаме внимателно кои работни места са достатъчно добри, предлагане на бъдеще и подпомагане на хората в този процес ". (Речта на Марта Анчевска тук.)

Естония: Марис Йегева, ръководител на проект Естонски фонд за природата, представя предизвикателствата пред регионите за добив на петролни шисти в Естония, които са ключов източник на работни места и регионално развитие. Тя подчерта значението на развитието на „обща регионална визия, която се споделя от всички заинтересовани страни, чрез методи за сътрудничество, при които участниците разговарят помежду си и чувстват, че техните виждания наистина са взети под внимание“. От особено значение е  съгласуваността с други национални политики и политики на ЕС и изграждане на капацитет за разработване на ресурси, които местните жители могат да контролират и да вземат решение. (Пълната реч на Марис Йегева тук.)

Информация за всички презентации и видео

       Presentations

Няма коментари:

Публикуване на коментар