петък, 4 юни 2021 г.

Антитръст: Комисията започва разследване за евентуално антиконкурентно поведение на Facebook

 

Европейската комисия съобщи, че  открива официално антитръстово разследване, за да прецени дали Facebook е нарушил правилата на конкуренция на ЕС, използвайки  рекламни данни, събрани по-специално от рекламодатели, за да се конкурира с тях на пазари, където Facebook е активен, като например класифицирани реклами. Комисията ще преценява също така дали Facebook свързва своята услуга за онлайн класифицирани реклами „Facebook Marketplace“ със своята социална мрежа, в нарушение на правилата на ЕС за конкуренцията.

Изпълнителният вицепрезидент Маргрете Вестагер, отговаряща за политиката на конкуренция, каза: „Facebook се използва от почти 3 милиарда души на месечна база и общо 7 милиона фирми рекламират във Facebook. Facebook събира огромни масиви от данни за дейностите на потребителите на своята социална мрежа и извън нея, което му позволява да се насочва към определени групи клиенти. Ще разгледаме подробно дали тези данни дават на Facebook неправомерно конкурентно предимство, особено в сектора на онлайн класифицирани реклами, където хората купуват и продават стоки всеки ден и където Facebook също се конкурира с компании, от които събира данни. В днешната цифрова икономика данните не трябва да се използват по начин, който нарушава конкуренцията. "

Facebook е услуга за социални мрежи, която позволява на регистрираните потребители да създават профили, да качват снимки и видеоклипове, да изпращат съобщения и да се свързват с други хора. Facebook предлага и онлайн услуга за класифицирани реклами, наречена Facebook Marketplace, която е платформа за потребители на Facebook, където те могат да купуват и продават стоки един от друг.

Като част от задълбоченото си разследване Комисията ще проучи подробно дали позицията на Facebook в социалните мрежи и онлайн рекламата й позволява да навреди на конкуренцията на съседните пазари, където Facebook също е активен благодарение на своята социална мрежа, и по-специално в онлайн класификацията реклами.

Когато рекламират своите услуги във Facebook, компаниите, които също се конкурират директно с Facebook, могат да му предоставят ценни търговски данни. След това Facebook може да използва тези данни, за да се конкурира с компаниите, които са ги предоставили.

Това се отнася по-специално за доставчиците на онлайн класифицирани реклами, платформите, на които много европейски потребители купуват и продават продукти. Доставчиците на онлайн реклами рекламират своите услуги в социалната мрежа на Facebook. В същото време те се конкурират със собствената онлайн услуга за реклами на Facebook, "Facebook Marketplace".

След предварително разследване Комисията има опасения, че Facebook може да наруши конкуренцията за услугите за онлайн класифицирани реклами. По-специално, Facebook може да използва данните, получени от конкурентни доставчици в контекста на тяхната реклама в социалната мрежа на Facebook, за да помогне на Facebook Marketplace да ги надмине. Facebook може например да получава точна информация за предпочитанията на потребителите от рекламните дейности на своите конкуренти и да използва такива данни, за да адаптира Facebook Marketplace.

Комисията също така ще проучи дали начинът, по който Facebook Marketplace е вграден в социалната мрежа, представлява форма на обвързване, която й дава предимство при достигането до клиенти и изключва конкурентните услуги за онлайн реклами.

Ако бъдат доказани, разследваните практики могат да нарушат правилата на ЕС за конкуренция по отношение на антиконкурентни споразумения между дружествата (член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)) и / или при злоупотреба с господстващо положение (членове 102 от ДФЕС).

Сега Комисията ще извърши задълбочено разследване като приоритет. Откриването на официално разследване не предопределя резултата от него.

Органът за защита на конкуренцията и пазарите на Обединеното кралство (CMA) също започнва собствено разследване за използването на данни от Facebook. Европейската комисия ще се стреми да работи в тясно сътрудничество със CMA, във връзка с двете независими  разследвания.

Правила за конкуренция в Договора за функционирането на Европейския съюз

Член 101 от ДФЕС забранява антиконкурентни споразумения и решения на сдружения на предприятия, които предотвратяват, ограничават или нарушават конкуренцията в рамките на единния пазар на ЕС. Член 102 от ДФЕС забранява злоупотребата с господстващо положение. Прилагането на тези разпоредби е определено в Антитръстовия регламент (Регламент № 1/2003 на Съвета), който може да се прилага и от националните органи по конкуренция.

Член 11, параграф 6 от Антитръстовия регламент предвижда, че откриването на производство от Комисията освобождава органите по конкуренция на държавите-членки от тяхната компетентност да прилагат и правилата на ЕС за конкуренцията към съответните практики. Освен това член 16, параграф 1 предвижда, че националните съдилища трябва да избягват да приемат решения, които биха били в противоречие с решение, предвидено от Комисията в образуваното от нея производство.

Комисията е информирала Facebook и органите по конкуренция на държавите-членки, че е открила производство по това дело.

Няма законов срок за приключване на антитръстовото разследване. Продължителността на антитръстовото разследване зависи от редица фактори, включително сложността на делото и степента, до която страните сътрудничат с ЕК.

Няма коментари:

Публикуване на коментар