четвъртък, 10 юни 2021 г.

Енергетика:Стратегия CEER 2022-2025 "Овластяване на потребителите за енергиен преход"

Съветът на европейските енергийни регулатори (Council of European Energy Regulators (CEER)) публикува стратегията "Овластяване на потребителите за енергиен преход" за периода от 2022 до 2025 г. Тя включва цялостната политическа стратегия за следващите години, надграждайки настоящата 3D стратегия за 2019 г. до 2021 г., която има три стълба: дигитализация в интерес на потребителите, декарбонизация чрез пиремливи  разходи и динамично регулиране.

Европейските енергийни регулатори се ангажират да овластят потребителите в условията на  енергиен преход с оглед насърчаване на енергийния преход и да допринасат за неутрално към въглерода общество и икономика. За постигане на общите цели за декарбонизация, неутралност на климата, устойчивост и ефективност, стратегията CEER 2022-2025 се основава на три регулаторни измерения:  


 

Тези три регулаторни измерения водят до шест основни области, в които CEER ще следва в  с работата си:

• Интеграция на енергийната система

• Устойчива и ефективна инфраструктура

• Дизайн, ориентиран към потребителите

• Децентрализирана и местна енергия

• Добре функциониращи пазари

• Гъвкавост

През април 2021 г. беше проведена консултация със заинтересованите страни по проекта на стратегията. Получените коментари и предложения са обобщени под форма на оценка на отговорите.

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар