вторник, 30 март 2010 г.

Разкрит картел на банковия пазар в Обединеното Кралство

Royal Bank на Шотландия (RBS) е приела да заплати санкция в размер на £28.59 милиона след като е признала, че е нарушила закона за конкуренцията на Обединеното Кралство в периода октомври 2007 г. – март 2008 г.

Санкцията е била намалена от £33.6 милиона на £28.59 милиона поради факта, че банката напълно е съдействала на органа по конкуренция по време на разследването.

В своето производство, органът по конкуренция на Обединеното Кралство-Office of fair trading (OFT) е установил, че банката е разкривала конфиденциална информация относно бъдещата си ценова политика на своя конкурент Barclays Bank. OFT също е открил доказателства, че ценовата информация е използвана от Barclays Bank при формиране на собствените й цени.

Производството е започнало след като Barclays Bank се е възползвала от Програмата за освобождаване от санкции при картелни случай (Leniency) и е предоставила доказателства на OFT за участието си в картела, освен това напълно е сътрудничила по време на разследването, вследствие на което няма да й бъде наложена санкция.

Разкриването на ценовата информацията от страна на RBS е ставало по различни начини-по повод на организирани социални събития, срещи с клиенти в рамките на професионални срещи, чрез телефонни разговори. Разменяната ценова информация се е отнасяла за заеми предоставяни на  големи адвокатски, счетоводни и брокерски фирми за недвижими имоти, които са основни клиенти на RBS и Barclays.

По повод на разкрития картел Али Никпей - Главен директор в OFT - „Картели и криминални разследвания” категорично заявява:


"Всяка компания, която разкрива предварително конфиденциална ценова информация на своите конкуренти, рискува да й бъде наложена значителна санкция. Всяка компания, която участва на пазара на Обединеното Кралство трябва да е наясно за сериозността на такова поведение, и следва да работи в условията на ефективна конкуренция"
и
"Този случай подчертава решимостта  на OFT да защитава конкуренцията в банковия сектор. От съществено значение е да се подчертае значителните ползи при незабавно предоставена информация на OFT за антиконкурентно поведение и сътрудничество по време на разследването"

Няма коментари:

Публикуване на коментар