сряда, 12 май 2010 г.

Енергетика: Обществено обсъждане на новата енергийна стратегия на Европа 2011-2020

Европейската комисия започва обществено обсъждане на документ наречен „Към нова Енергийна стратегия за Европа 2011-2020 (Towards a new Energy Strategy for Europe 2011-2020).

Становища по стратегията могат да се изпращат до 02.07.2010 г. на посочен на сайта на ЕК адрес:
Ключовите цели, заложени в новата стратегия за развитие на европейския енергиен пазар 2011-2020 са:

• Използване на пълния потенциал на политиката за енергийно спестяване;

• Подпомагане на иновации за развитие на нисковъглеродна енергетика;

• Създаване на функциониращ вътрешен – европейски енергиен пазар;

• Сигурни и устойчиви енергийни инфраструктури;

• Постигане на по – голямо сътрудничество и солидарност в рамките на Европейския съюз, чрез прилагане на ефективен и последователен подход при осъществяване на външните за съюза енергийни връзки.

Според стратегията, изпълнението на тези цели на Европейската енергийна политика могат да гарантират на потребителите и предприятията сигурна, безопасна, устойчива и нисковъглеродна енергия на приемливи конкурентни цени.

Няма коментари:

Публикуване на коментар