сряда, 19 май 2010 г.

Държавна помощ: Анализ на държавната помощ за банковия сектор

Главна дирекция "Конкуренция" на Европейската комисия публикува на сайта си работен документ, който анализира  отпуснатите държавни помощи от държавите членки за подпомагане на банките, с цел  стабилизиране на финансовия сектор в условия на криза. Изводите, направени в работния документ са, че трябва да се премине към постепенно прекратяване на държавните гаранции за банките, тъй като има реална опасност да се изкриви конкуренцията на финансовите пазари, което да доведе до нарушаване и изопачаване на ефективната конкуренция на пазара.   

Няма коментари:

Публикуване на коментар