четвъртък, 13 май 2010 г.

Европейската комисия публикува брошура, с която разяснява провежданата политика за конкуренция

Европейската комисия - Главна дирекция "Конкуренция" публикува първи брой за 2010 г. на  брошура, която обобщава водената  политика за  конкуренция. Брошурата  включва: въпросите свързани с политиката за конкуренция и финансовата криза, сътрудничеството в рамките на Европейската мрежа по конкуренция, антитръст, картели, сливания, държавни помощи.

Брошурата е на адрес

Няма коментари:

Публикуване на коментар