събота, 15 май 2010 г.

Държавна помощ: EК публикува статистика за одобрените държавни помощи по държави членки

На сайта на Главна дирекция "Конкуренция" на ЕК е публикувана статистика за одобрените държавни помощи, предоставени от държавите членки във връзка с преодоляване на финансовата/икономическата криза, за периода 2008, 2009, м. май 2010 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар