четвъртък, 20 май 2010 г.

Антитръст: Първият случай, при който Европейската комисия използва процедурата за постигане на споразумение при дело за картел - сетълмент процедура

На 19.05.2010 г. Европейската комисия оповести, че за пръв път е приложила процедурата за постигане на споразумение по дело за картел (сетълмент процедура), вследствие на което санкцията за предприятията, участници в картела е намалена с 10%. Общият размер на санкцията е 331 273 800 евро и е наложена на предприятия, производители на чипове за компютри и сървъри: Samsung, Hynix, Infineon, NEC, Hitachi, Mitsubishi, Toshiba, Elpida и Nanya. Micron също е участник в картела, но не му е наложена санкция, тъй като е разкрил на ЕК съществуването на картела и е поискал да се възползва от Програмата за освобождаване от санкции при картелни случаи.

"Първото сетълмент решение е другият крайъгълен камък от анти-картелната дейност на Комисията. Чрез признанието си за участие в картел, компаниите позволиха на Комисията да приключи това дълго разследване и да освободи ресурсите си за разследване на други предполагаеми картели. Очакването е, че прилагането на тази процедура към нови случаи ще ускори значително разследванията”
заявява Хоаким Алмуня – заместник председател на ЕК и комисар по конкуренцията.

История на картела

През 2002 г. Micron разкрива пред Комисията съществуването на картел между производителите на чипове DRAMs (Dynamic Random Access Memory), и кандидатства за пълно освобождаване от санкции по Програмата за освобождаване от санкции при картелни случаи на ЕК (Leniency).

Фирмите Samsung, Hynix, Micron, NEC, Hitachi, Mitsubishi, Toshiba, Elpida and Nanya , участвали в картела, с изключение на една (Infineon, Germany) не са от Европейското икономическо пространство, но техните продукти се търгуват на европейския пазар и те следва да съблюдават европейското законодателство в областта на конкуренцията, а именно чл. 101, ал.1 от ДФЕС, който забранява  практики, които ограничават конкуренцията.

Случаят също е разследван в САЩ.

Картелът е действал от 1 юли 1998 г. до 15 юни 2002 г.

 Картелът е действал на практика, чрез създадена мрежа от срещи и размяна на секретна търговска информация, основно на двустранна основа. По този начин се е постигала координация на ценовите равнища и офертите при продажбите на чиповете на основните производители на PC и сървъри от Европейското икономическо пространство, което включва освен 27-те страни членки на ЕС и Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Чиповете DRAMs основно се използват като елементи при производството на персонални компютри (PCs), сървъри и работни станции.

По време на разследването на случая - между декември 2003 и февруари 2006 г . молби за освобождаване от санкции подават също Infineon, Hynix, Samsung, Elpida и NEC и освен това оказват пълно съдействие на Европейската комисия по време на разследването й.

След като отчита заявените молби за освобождаване от санкции и доброволното сътрудничество, ЕК намалява предвидените санкции на отделните предприятия, както следва:

С 45%  на Infineon

С 27% на Hynix

С 18%  на Samsung

С 18% на Elpida

С 18% на NEC

Отчитайки и смекчаващи обстоятелства комисията е намалила санкциите още с 5% на Hynix и по 10% на Toshiba и Mitsubishi.

Окончателният размер на санкциите на всички участници в картела ( с изключение на Micron, който получава освобождаване от санкция) е намален с още 10 % поради факта, че страните са поискали случая да се разгледа по процедурата за споразумения при картелни случаи –сетълмент процедура.

При изчисляване на санкцията са взети предвид сумата от продажбите на продуктите в рамките на Европейското икономическо пространство и това, че нарушението по своята същност се характеризира като най-тежкото нарушение на правилата за конкуренция.

Окончателните суми по отделни предприятия са:

Micron - 0 евро (освободен от санкция)

Infineon - 56 700 000 евро

Hynix - 51 471 000 евро

Samsung - 145 728 000 евро

Заедно и поотделно  Elpida, NEC Corporation, Hitachi Ltd. -  8 496 000 евро

Заедно и поотделно NEC Corporation, Hitachi Ltd. (for the JV period) - 2 124 000 евро

NEC (pre-joint venture) - 10 296 000 евро

Hitachi (pre-joint venture) - 20 412 000 евро

Toshiba - 17 641 800 евро

Mitsubishi - 16 605 000 евро

Nanya - 1 800 000 евро

Общ размер на наложените санкции 331 273 800 евро

Същност на Процедурата за постигане на споразумения при дела за картели - settlement procedure

Прилагането на сетълмент процедурата позволява на комисията да приключи случая по съкратена и опростена процедура. Процедурата е нова и е въведена в действие от 2008 г. с Регламент (ЕО) № 622/2008 на Комисията от 30 юни 2008 година.

Главната цел е да се съкрати дългата административна процедура характерна за разследванията на картелни случай. Прилагането на процедурата води до ползи за потребителите и данъкоплатците, тъй като се намаляват разходите, свързани с разследванията, а освобождаването на ресурси за разследване на други важни случаи води до подобряване ефективността на антитръстовото правоприлагане. В крайна сметка процедурата е в полза и за компаниите-участници в картела, които по-бързо получават разрешаване на случая, а санкцията им се намалява с 10%.

Процедурата за постигане на споразумението при DRAMS картела е започнала през 2009 г., след като предприятията, участници в картела, са заявили готовността си да се възползват от нея. На практика те са изпратили формално споразумение, в което ясно и недвусмислено са приели установените факти и са признали своята отговорност за извършеното нарушение.

Няма коментари:

Публикуване на коментар