четвъртък, 14 октомври 2010 г.

Антитръст в сектор енергетика:Как Германия дисциплинира 17 компании от енергийния сектор

На 29 септември 2010 г.  органът по конкуренция на Германия Bundeskartellamt съобщи, че успешно е приключил производствата за злоупотреби с господстващо положение срещу 17 доставчици на електроенергия за отопление.
В отговор на производството срещу тях, доставчиците са приели да приложат мерки за отваряне на пазара и да предоставят на своите клиенти компенсации в размер на 27 200 000 евро.

Bundeskartellamt започва производствата срещу доставчиците на електроенергия за отопление с предмет злоупотреба на пазара, през есента на 2009 г.

В отговор на производствата компаниите са поели ангажимент да осъществят мащабни мерки за отваряне на пазара. В допълнение 13 доставчика са поели ангажимент да изплатят компенсации на клиентите си. Приблизително 530 000 клиенти могат да очакват да получат компенсации в размер на 27 200 000 евро.

Пазарът на доставка на електрическо за отопление обхваща доставка на електроенергия за нощно отопление за съхранение и за електрически термопомпи. В Германия малко под два милиона домакинства (около 4% от всички жилища) използват електроенергия, като източник на отопление. Доставчиците практически са без конкуренти на пазара на доставки на електроенергия.

За разлика от пазара на "нормалните" доставки на електроенергия за домакинствата, на пазара на доставка на електроенергия за отоплени има редица бариери за навлизане на нови участници и потребителите нямат реална възможност да сменят доставчика си.

Предприятията, срещу които Bundeskartellamt има твърдения за злоупотреба на пазара са поели следните мерки за отваряне на пазара:


• да осигурят пълна прозрачност на тарифите за доставка на електроенергия за отопление, като ги публикуват в интернет.
• да създадат профили на зависимостта между натоварването на мрежовия оператор и температурата.
• да осигурят пълна прозрачност на графиците за натоварване на мрежата , като ги публикуват в интернет.

В допълнение, фирмите са се ангажирали да прилагат ниска концесионна такса в размер на 0.11 евроцента / кВтч прилагани досега при специални договори за всички доставки на електричество за отопление.

По повод приключилото производство срещу енергийните компании, председателят на Bundeskartellamt, заявява:
 "С тези структурни подобрения ще бъде много по-лесно за алтернативните  доставчици да навлязат на пазара на електроенергия за  отопление. Bundeskartellamt се надява, че това ще насърчи конкуренцията и за в бъдеще ще предостави възможност на потребителите да сменят доставчика си "
 Компаниите, приели да поемат ангажименти, с които да отстранят проблемите за конкуренцията на пазара са:

E.ON edis Vertrieb GmbH,
E.ON Mitte Vertrieb GmbH
E.ON Thüringer Energie AG
E.ON Westfalen Weser Vertrieb GmbH
Entega Vertrieb GmbH & Co. KG (производството срещу компанията не е приключило)
enviaM Mitteldeutsche Energie AG
EWR AG
Mainova AG
Pfalzwerke AG
RWE Vertrieb AG, here formerly RWE Rhein-Ruhr AG
RWE Vertrieb AG, here: formerly RWE
Süwag Energie AG
WEMAG AG
NEW Energie
MVV Energie AG
Stadtwerke Gießen AG
Überlandwerk Fulda AG (ÜWAG)
EWE Aktiengesellschaft

Поетите ангажименти от компаниита са:

• Публикуване в интернет на тарифите на електроенергия за отопление
• Публикуване в интернет на графиците на натоварване в зависимост от температурата
• Публикуване в интернет на профила на натоварване
• Концесионна такса от 0.11 евроцент/kWh

Bundeskartellamt ще направи преглед за степента на  изпълнение на поетите ангажименти в началото на 2012 година.

Повече подробности за развитието на пазара и доклада на Bundeskartellamt ТУК 
Няма коментари:

Публикуване на коментар