четвъртък, 14 октомври 2010 г.

Цифрови технологии: Европейската комисия публикува резултатите от проведена анкета сред домакинствата за степента на използване на интернет

Европейската комисия публикува проучване на Евробарометър, което чрез анкетиране на 27000 домакинства от всички държави членки, се стреми да установи степента на използване на интернет, телефони (мобилни и фиксирани) и телевизия от гражданите на Европа..
Общите изводи са, че благодарение на все по-широко разпространение на широколентовите мрежи нараства броя на потребителите на интернет в Европа, като 35% използват уебсайтове на социални мрежи. Потребителите са изразили обаче загриженост за цената, качеството на услугите и сигурността, както и за свободата в интернет пространството. Една пета от потребителите на интернет чрез кабелна и безжична връзка посочват, че са се сблъсквали с блокиран достъп до съдържание и онлайн услуги. В оповестената от Комисията през май 2010 г. Програма в областта на цифровите технологии за Европа не само се поставя амбициозната цел всички европейци да получат широколентов достъп до интернет, но и се набелязват мерки за повишаване на конкуренцията, доверието и сигурността.

Къде е България според проучването?

Илюстрация в графики и числа
Резултатите от цялото проучване могат да се видят ТУК

Няма коментари:

Публикуване на коментар