сряда, 20 октомври 2010 г.

Държавна помощ: Публикуван е наръчник, подпомагащ националните съдилища при прилагане на правилата за държавна помощ

Европейската комисия публикува практически наръчник за прилагане на правилата за държавна помощ, предназначен за националните съдии. Наръчникът събира основните  известия и регламенти относно държавната помощ. Чрез публикуването на наръчника, Комисията  цели да  предостави на националните съдилища практическа подкрепа при решаваните от тях случаи, касаещи правилата за държавна помощ.
 Наръчникът ще бъде полезен за съдилищата  най-вече при случаите, касаещи  възстановяване на неправомерна помощ, както и правилата за прилагане на член 108 от Договора за функциониране на ЕС.

Няма коментари:

Публикуване на коментар