неделя, 10 април 2011 г.

Енергетика: Европейска седмица на устойчивата енергия

От 11 до 15 април 2011 г. започва Европейска седмица на  устойчивата енергия. 

Повече от 30 000 участници в 43 държави ще обсъждат енергийната ефективност и ролята на възобновяемата енергия през 2011 г. Европейската комисия организира основните събития в Брюксел, където ще се дискутират начините за  най-добро използване на  възобновяемите енергийни източници в Европа и подобряването на енергийната  ефективност като  се представят конкретни примери за това, как да се увеличат и двете. Ще се обявят и следващите стъпки за разполагане на интелигентните мрежи в цяла Европа, които ще предоставят на потребителите повече възможности за контрол на тяхното потребление и спестяване на повече енергия.

Комисарят по енергетика Гюнтер Йотингер при обявяване на инициативата заявява: 
"Когато става въпрос за производство и потребление на енергия, Европа се нуждае повече от всякога от устойчиво развитие. Време е да се инвестира в по-висока ефективност на енергия и по-широко използване на възобновяемите източници: това е най-добрият начин за осигуряване на безопасна и конкурентоспособна енергетика за нас и децата ни. Интелигентните мрежи и използването на интелигентни измервателни уреди са от ключово значение за по-добро използване на енергията ".
Програмата на седмицата за устойчива енегия включва около 150 събития в Брюксел и повече от 450 дни на енергетиката в страни от Европа и около Средиземно море с повече от 30 000 участника. Събитията включват презентации на нови проекти, дискусии и конференции
На 12 април комисар Гюнтер Йотингер ще даде старт на церемонията по откриването с реч, посветена на европейските енергийно бъдеще в сградата Charlemagne в Брюксел.
Същият ден той ще даде и пресконференция  в 10.50 часа, на която  ще представи Съобщението за интелигентните мрежи. Стратегическият документ се фокусира върху двупосочната цифровизация на комуникациите, за да се подобри ефективността и да се помогне на потребителите по-добре да управляват домашните си измервателни уреди или т.н „интелигентни уреди”. По този начин би се спестила средно повече от 10 % енергия и би довело до намаляване на разходите.
Организатор на Европейската седмица за устойчива енергия е Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации (EACI) от името на Генерална дирекция "Енергетика" на Европейската комисия.
Сайтът на Европейската  седмица на устойчивата  енергия:

Няма коментари:

Публикуване на коментар