сряда, 28 ноември 2012 г.

Енергетика:Улеснява се изграждането на ключови трансевропейски енергийна инфраструктура


В специално изявление Комисар Йотингер съобщи, че вчера вечерта е постигнато политическо споразумение за приемане на предложения на 11 октомври 2011 г. Регламент относно насоките за изграждане на трансевропейската енергийна инфраструктура. Следващата стъпка е регламента да се приеме официално от Европейския парламент и от  Съвета.
За изграждането на ключовите европейски електрически и газови мрежи до 2020 г. са необходими  200 милиарда евро. Предложената регулаторна рамка въвежда нова, по-прозрачна и ускорена процедура за издаване на разрешителни, при които по принцип срока за издаване няма да превишава 3 години и 6 месеца.
В предложението си от октомври 2011 г., Комисията е предложила 3 години.
Ускорената процедура ще се прилага само за ключови инфраструктури, така наречените "проекти от общ интерес". Съгласно Регламента, това са проекти, които са трансгранични или гарантират ползи за две или повече държави-​​членки. Проектите могат също да бъдат допустими за финансиране от ЕС в рамките на Механизма за свързване на Европа.

Предложение за
относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на
Решение № 1364/2006/ЕО
Няма коментари:

Публикуване на коментар