четвъртък, 12 юни 2014 г.

Енергетика: Енергиен съветУтре в Люксембург ще се проведе последния Енергиен съвет под гръцко председателство. На съвета комисарят по енергетика ще представлява Европейската комисия.

На срещата енергийните министри на държавите членки ще бъдат приканени да постигнат политическо споразумение по въпроса за косвеното ползване на земеделски земи за производство на биогорива (директиви, отнасящи се до качеството на бензиновите и дизеловите горива и насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници).

Ще се дебатират също въпросите свързани с енергийната политика на съюза, ще се обсъждат проблемите, идващи от нарастващите енергийни цени и разходи, енергийната сигурност, завършването на вътрешния енергиен пазар, защитата на уязвимите потребители, конкурентноспособността  и политическата рамка за 2030 година.

В дневния ред на срещата ще бъде включена и темата за последните развития в областта на външните енергийни отношения.

Политическо споразумение по предложението за директива за изменение на Директива 98/70/ЕО

По отношение на  предложението за директива за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници гръцкотно председателство желае да се постигне  политическо споразумение по текстовете от директивите.

За повече информация относно предложението на Комисията от 17 октомври 2012 г. Виж тук.

Енергийната сигурност на ЕС

Основната тема, върху която ще се фокусира дебата на енергийните министри на държавите – членки, е свързана с политиката на ЕС за гарантиране  на енергийната сигурност. По тази тема Комисията ще представи основните политически послания на Европейската  стратегия за енергийнасигурност (ЕСЕС), приета от Комисията на 28 май. Тази стратегия трябва да получи подкрепа, за да могат да стартират незабавно стрес-тестове за оценка на енергийната сигурност на ЕС и на държавите членки.


Енергия – цени и разходи. Защита на уязвимите потребители и конкурентноспособността

На срещата министрите по енергетика на държавите – членки ще бъдат поканени да подкрепят "Заключенията на Съвета относно енергийните цени и разходи и конкурентоспособност", и решенията свързани със защитата на уязвимите потребители. Повишаващите се цени на енергията са основен проблем за европейските правителства, граждани и предприятия. Те  се отразяват на конкурентоспособността на Европа в световен мащаб. Очакванията на Комисията са, че държавите-членки са готови да предприемат конкретни стъпки за изпълнение на препоръките, направени от Комисията в нейното съобщение относно цените на енергията и разходите, приети през януари 2014 г. в отговор на искането на Европейския съвет през май 2013 година.

За повече информация вижте съобщението на Комисията "Цените на енергията иразходите в Европа "

Международни отношения в областта на енергетиката: политически дебат върху значението на многостранните рамки

Председателството и Комисията ще представят актуализирана информация за последните развития в областта на външните енергийни отношения, и по-специално отношенията с Украйна, с източни и южни съседи, САЩ и ОПЕК.

Други въпроси

На срещата  Комисията ще информира за последните развития в областта на ядрената енергия, а италианската делегация ще представи своята програма, тъй като от месец юли Италия поема следващото председателство.
 
Видео от пресконференцията

Заключенията на енергийния съвет
 


Няма коментари:

Публикуване на коментар