четвъртък, 19 юни 2014 г.

Секторни анализи: Какво е развитието на европейския железопътен пазарЕвропейската комисия публикува четвъртия двугодишен доклад за развитието на европейския железопътен пазар.
Общият извод в доклада е, че макар железниците да се разрастват, все още в  няколко от държавите членки може да се работи за подобряване на ефективността и качеството на услугите. В доклада се подчертава, че откритата конкуренция и по-голямото използване на обществените поръчки осигуряват по-добри услуги за пътниците и гарантират, че парите на  данъкоплатците се използват по-ефективно.  Годишно железниците в Европа усвояват 36 млрд. евро публични субсидии (почти колкото набират от продажбата на билети).
Проучването на железопътния пазар показва, че от средата на деветдесетте години пътническите железопътни превози бележат удивителни темпове на растеж в страни като Обединеното кралство (+70%), Швеция (+42%), Франция (+37%) и Белгия (+26%). Подчертава се също така значимостта на високоскоростните услуги, които представляват една четвърт от целия трафик в ЕС. Международните пътнически превози също се увеличават, като основните икономически групи в европейските железници вече не са традиционните държавни монополи — все по-често става въпрос за международни железопътни групи, които генерират повече от една четвърт от своя оборот извън държавата, в която са установени. Товарните ЖП превози също нарастват. В момента те съставляват почти половината от трансграничния трафик в железниците. Новите стопански субекти в сектора дават работа на близо 120 000 души и вече имат пазарен дял от 21% при пътническите превози и от 28% при товарните.


В доклада се посочва, че цените са по-ниски и пътниците получават по-добра услуга там, където има открита конкуренция между различните железопътни компании. Цените по високоскоростните линии например са по-ниски, когато има конкуренция между операторите. Цените по маршрута Рим — Милано, където се конкурират два железопътни оператора, са с 25 до 40 % по-ниски от тези по маршрута Мадрид — Барселона, който още не е либерализиран. Честотата на пътуванията по италианския маршрут е двойно по-голяма, което показва наличието на правопропорционална зависимост между степента на използване и конкуренцията, която за момента е факт най-вече при високоскоростните линии и услугите "интер сити" на дълги разстояния.

В доклада се прави също констатацията, че железопътният сектор (все още) разчита в значителна степен на публични субсидии (близо 36 млрд. евро през 2012 г.) — почти в същата степен, в която и на търговски приходи — а ръстът в товарните ЖП превози изостава в сравнение с другите видове транспорт. В доклада се подчертава също така, че пристанища като Ротердам и Антверпен биха могли да поемат повече товарен железопътен трафик и че нивото на удовлетвореност от ЖП транспорта и ЖП гарите все още не е на висота (58-процентно ниво на удовлетвореност).  Железниците, например, не използват значителните възможности, които представлява за тях осигуряването на транспорт за хората с ограничена подвижност: 19% от европейците не се возят на влак заради проблеми с достъпността (едва 6% от европейците се возят на влак поне веднъж седмично). Същевременно цените на билетите по много от високоскоростните линии продължават да бъдат сравнително високи, особено в сравнение с някои вече либерализирани линии.

Общо 94% от железопътните пътнически превози са вътрешни, като половината от тях са по крайградските железници. В обсъжданото в момента предложение на Комисията за четвърти пакет за железниците се предвижда задължение за държавите членки да проведат процедури за обществени поръчки за тези услуги, за да постигнат по-високо качество на железопътните услуги и по-голяма икономическа ефективност.  Поради същата причина конкуренцията ще бъде наложена и при високоскоростните и интер сити линиите. Според доклада данъкоплатците получават повече за вложеното от тях, когато компанията, която ще обслужва крайградската железница, се избира чрез процедури за възлагане на обществени поръчки.  Крайградските маршрути в Обединеното кралство, където пазарът е либерализиран,  например се определят като по-добре обслужвани, с по-надежден и по-евтин за данъкоплатеца транспорт отколкото тези в Белгия и Франция, където пазарите все още са затворени за конкуренция. Поради тази причина в четвъртия пакет за железниците Комисията настоява за по-голямо прилагане на обществените поръчки за услуги.

Няма коментари:

Публикуване на коментар