понеделник, 30 юни 2014 г.

Държавна помощ: Комисията одобри схема за подкрепа на ликвидността на банките в БългарияЕвропейската комисия съобщи, че на 29 юни 2014 г., в отговор на искане на България, е одобрила схема за подкрепа на ликвидността на банките в България, възлизаща на 3.3 млрд. лева.
Оценката на Комисията е, че схемата е  съвместима с правилата на ЕС за държавните помощи. Тя е съобразена с изискването мярката да е пропорционална и съразмерна с необходимостта от осигуряване на достатъчна ликвидност в банковия сектор при конкретните обстоятелства, а именно настъпили спекулативни атаки през последните седмици. Чрез схемата се осигурява необходимата и пропорционална ликвидност на банките. Комисията разяснява, че  в резултат на външни, небанкови свързани събития през миналата седмица някои хора са призовавали  потребителите да изтеглят депозитите си от Корпоративна търговска банка и Първа инвестиционна банка. Комисията смята, че в тази ситуация е възникнал риск за ликвидността на банките, въпреки факта, че българската банкова система е добре капитализирана и има високи нива на ликвидност в сравнение с конкурентите си в други държави-членки.
С оглед предпазване на банковата система от сътресения Комисията приема, че България може да предприеме тази мярка за по-нататъшно увеличаване на ликвидността и защита на своята финансова система.
Комисията също твърди, че е в тесен контакт с българските власти, за да следи ситуацията.

Няма коментари:

Публикуване на коментар