сряда, 25 юни 2014 г.

Защита на потребителите:Лого ще гарантира безопасността на потребителите при покупка на лекарства по интернетПрез последните години все повече се увеличават покупките на лекарства по интернет. Това крие опасности, защото не винаги потребителят може да е сигурен, че онлайн аптеката е автентична и предлага безопасни и оригинални  лекарства.

За да се предотвратят злоупотребите с фалшиви лекарства ЕК съобщи, че приема регламент за изпълнение съгласно Директивата за фалшифицираните лекарствени продукти (2011/62/ЕС), с който се определят дизайнът на общо лого за онлайн аптеките и техническите изисквания за гарантиране на неговата автентичност. Логото ще може да се използва навсякъде през втората половина на 2015 г.


Как изглежда логото?
Всяка онлайн аптека на територията на съюза трябва да поставя предложеното лого на началната си страница. На мястото на правоъгълника в средната лява част ще бъде поставено знамето на съответната държава от ЕС, където е установена аптеката, а текстът ще бъде преведен на официалните езици на тази страна.

Как ще се осъществява проверката за автентичност на онлайн аптеката?

Първо, потребителят трябва да потърси логото на уебсайта на аптеката, от която смята да купи лекарства, и да щракне върху него. След това той ще бъде пренасочен към уебсайта на националния регулаторен орган, на който ще има списък с всички законни онлайн аптеки и други законни търговци на дребно на лекарства. Ако при проверката потребителят установи, че аптеката е в списъка, той може да продължи с поръчката на необходимите лекарства. Ако аптеката не е в списъка, той следва да не купува от този уебсайт.

Кога ще започне да се използва логото?

Регламентът следва да влезе в сила през следващите четири до шест седмици. Държавите от ЕС разполагат с една година, за да се подготвят за прилагането му. Европейската комисия ще предостави на националните власти набор от инструменти за комуникация, за да им помогне при подготовката на информационните кампании, които трябва да бъдат проведени съгласно Директивата за фалшифицираните лекарствени продукти.

от 24 юни 2014 година
относно оформлението на общо лого, чрез което да се идентифицират лицата, предлагащи на гражданите лекарствени продукти за продажба от разстояние, и относно техническите, електронните и криптографските изисквания за проверката на неговата автентичност

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар