вторник, 10 февруари 2015 г.

Енергетика: Съвместно изявление от участниците в срещата на Групата на високо равнище за газовите връзкиВчера, след първата среща в София на Групата на високо равнище за газовите връзки в Централна, Източна и Южна Европа Central East South Europe Gas Connectivity (CESEC) High Level Group, ЕК публикува съвместно изявление на представителите на Австрия, България, Хърватия, Гърция, Унгария, Италия, Румъния, Словения и Словакия, както и на Европейската комисия в лицето на зам.председателя, отговарящ за Енергийния съюз и комисарят по климата и енергетиката Мигуел Канете.

Целта на Групата на високо равнище е да изработи регионална пътна карта на инфраструктурата, която следва да се изгради приоритетно, за да се подобри сигурността на газовите доставки. Всяка държава членка от региона трябва да има достъп до поне три източника за доставка на природен газ.

Навременното изграждане на инфраструктурата е от особена важност с оглед нестабилната ситуация в Централна и Източна Европа и региона на Югоизточна Европа, установена в извършените стрес тестове. Сигурността на газовите доставки е в основата на проекта за Енергиен съюз, чието изграждане е един от приоритетите на ЕК.

В съобщението се съобщава, че на срещата в София, Работната група на високо равнище е приела мандат, който определя специфичния обхват на дейността и структурата на управление.

На срещата са дискутирани две теми - вътрешния и външния аспект относно ситуацията с доставките на газ в региона, със специфичен фокус върху интерконекторите и върху оптималното използване на съществуващата инфраструктура.

Допълнително работата ще продължи с анализи на  експертно равнище. Ще се създадат подгрупи, които ще анализират конкретни инфраструктурни коридори с цел да идентифицират липсващите връзки и други бариери, възпрепятстващи  ефективната пазарна интеграция.

Групата на високо равнище също е приела, че трябва да се изработи  План за действие с конкретни цели, който да ускори реализацията на определени проекти. Планът трябва да се приеме в началото на лятото. Изпълнението на Плана за действие ще бъде редовно наблюдавано  от Групата на високо равнище.

Към Групата на високо равнище ще бъдат поканени да участват и съседните страни, за да се осигури регионален подход и извън границите на ЕС. Информацията от националните енергийни регулаторни органи, ENTSOG, ACER, Секретариата на Енергийната общност и организаторите на проекти от общ интерес (преносните системни оператори (ПСО) или не-ПСО), както и международните финансови институции ще осигурява  основата за солидна оценка.

Работната група ще се срещне отново в началото на лятото, за да отчете постигнатата работа на експертно равнище и да приеме Плана за действие.

Няма коментари:

Публикуване на коментар