петък, 20 февруари 2015 г.

Енергетика: Доклад с анализ на прекъсванията при доставките на електричествоСъветът на европейските енергийни регулатори публикува Бенчмарк (сравнителен) доклад с данни за непрекъснатостта на доставките на електричество в държавите членки.

Няма коментари:

Публикуване на коментар