сряда, 25 февруари 2015 г.

Цифрова икономика:ЕК публикува данни за напредъка при цифровите технологии в държавите членкиВчера в Брюксел бе проведен форум на тема Digital4EU, на който бе представен новия индекс за навлизането на цифрови технологии в икономиката и обществото (Digital Economy and Society Index — DESI), разработен и публикуван от Европейската комисия. Данните сочат, че държавите от ЕС значително се различават по степента на своята цифровизация и че границите продължават да бъдат пречка за пълноценно работещ единен цифров пазар — един от най-важните приоритети на комисията Юнкер.
Новият инструмент показва моментното състояние на всяка държава относно свързаността (доколко разпространен, високоскоростен и ценово приемлив е широколентовият достъп), уменията за ползване на интернет, извършването на дейности в мрежата - от четене на новини до пазаруване, как се развиват ключови цифрови технологии (електронни фактури, услуги в облак, електронна търговия и т.н.) и цифрови обществени услуги като електронно управление и електронно здравеопазване. Данните са предимно от 2013 и 2014 г. и дават представа за това доколко е цифровизирана Европа както и класация на участниците според техните резултати във внедряването и използването на цифрови технологии.

Главните констатации въз основа на индекса DESI са:

опитът в областта на цифровите технологии зависи от страната, в която се намирате, тъй като оценките по индекса се движат в широки граници — от 0,68 (при максимално възможна оценка 1) за водещите държави в тази област като Дания, до 0,31 за страни с по-ниски резултати като Румъния. България е предпоследна в класацията с индекс 0.33.

Подробна информация за България може да се намери ТУК.


- Мнозинството от европейците използват интернет редовно: 75 % през 2014 г. (72 % през 2013 г.), като стойността се мени от 93 % в Люксембург до 48 % в Румъния. България 54%.

— Европейците желаят да имат достъп до аудиовизуално съдържание в мрежа: 49 % от европейците, които използват мрежата, са играли или теглили игри, изображения, филми или музика. 39 % от домакинствата, които имат телевизор, гледат видео по заявка.

- Малките и средни предприятия (МСП) срещат пречки при електронната търговия: само 15 % от МСП продават в мрежата (в България 5,5%), като от тези 15 % по-малко от половината извършват това трансгранично (в България 2.1 %).

в някои страни цифровите обществени услуги са ежедневна действителност, но в други почти липсват: 33 % от европейските потребители на интернет са използвали формуляри в мрежата, за да изпращат информация до публичните органи, като делът им е в границите от 69 % в Дания до 6 % в Румъния. В България 13%. В Европа средно 26 % от общопрактикуващите лекари използват електронни рецепти за подаване по интернет на рецептите към аптеките, но за отделните държави стойността се мени от 100 % в Естония до 0 % в Малта. В България 4,6%.Комисията отдава голямо значение на Индекса DESI, тъй като тя ще го използва при разработването на Стратегията за единен цифров пазар, която ще бъде обявена през месец май. Стратегията има за цел да създаде подходящи условия на европейските граждани и дружествата, за  да могат да те да се възползват в по-голяма степен от възможностите на цифровите технологии през граница. Според Комисията единния европейски цифров пазар може да осигури допълнителен растеж на стойност до 250 млрд. евро както и стотици хиляди нови работни места през следващите пет години.

Новите данни, включени в индекса DESI, ще бъдат отразени в таблицата с показателите за Програмата в областта на цифровите технологии, която Европейската комисия публикува ежегодно, за да оцени как държавите напредват към целите, определени в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа. Следващата таблица с показатели за Програмата в областта на цифровите технологии се очаква през лятото на 2015 г.


 

 
Няма коментари:

Публикуване на коментар