петък, 20 февруари 2015 г.

Енергетика:Преглед на схемите за подпомагане на ВЕИСъветът на европейските енергийни регулатори публикува Преглед на прилаганите схеми за подпомагане на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност от държавите членки през 2012 и 2013 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар