вторник, 3 август 2010 г.

Антитръст:Извършени внезапни проверки в сектора на полиуретанова пяна

В прессъобщение Европейската комисия потвърждава, че на 27 юли е стартирала  извършването на внезапни проверки в  офисите на предприятия, активни в сектора на полиуретановата пяна, в няколко държави членки. Комисията има основателни причини  да смята, че  засегнатите дружества може да са нарушили европейските антитръстови правила, които забраняват картели и ограничителни бизнес практики (член 101 от Договора за функциониране на ЕС и член. 53 от Споразумението за ЕИП).
Служителите на Комисията са били придружени от своите колеги от съответните национални органи по конкуренция.
Внезапните  проверки представляват  предварителна стъпка при наличие на  подозрения за антиконкурентни практики. Фактът, че Комисията извършва тези проверки, не означава, че компаниите са виновни за антиконкурентно поведение, нито пък предрешава изхода на самото разследване.

Няма коментари:

Публикуване на коментар