четвъртък, 26 август 2010 г.

Публикуван е бюлетин "Политика на конкуренция" на Главна дирекция "Конкуренция" на Европейската комисия

Главна дирекция "Конкуренция" на Европейската комисия публикува  бюлетин "Политика на конкуренция", №1 -2010 г.


Информационният бюлетин се публикува три пъти годишно. Бюлетинът съдържа информация за водената от ГД "Конкуренция"  политика на конкуренция и за конкретни случаи по антитръст, картели, сливания и държавна помощ.

  •  първият брой обхваща периода от 1-ви септеври до 31 -ви декември от предходната година;

  • вторият брой -от 1-ви януари до 30-ти април;

  • третият брой -от 1-ви май до 31-ви август. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар