сряда, 11 август 2010 г.

Научни изследвания в областта на ИКТ:ЕС финансира научни изследвания, свързани със създаване на клиничво работно място за ранно и точно диагностициране на рак на гърдата

ЕС ще инвестира 3, 1 милиона евро за разработването на по-добра и по-бърза диагностика на рак на гърдата чрез проекта HAMAM.
Всяка година в Европейския съюз се откриват около 350 000 нови случая на рак на гърдата, което е 26 % от всички нови случаи на рак  при жените. 17 % от смъртните случаи от рак сред жените годишно се дължат на рак на гърдата. Понастоящем борбата срещу рака на гърдата е съсредоточена върху неговото ранно откриване.

Независимо от напредъка на модерната технология за получаване на изображения, ранното откриване и точното диагностициране на рака на гърдата продължават да са нерешени проблеми. Правят се ненужни биопсии, като туморите често остават неоткрити до стадий, в който е много по-трудно и дори невъзможно да се проведе успешна терапия. С проекта HAMAM се търси решение на този проблем чрез интегриране на изображения, създадени посредством различни технологии, и информация за пациента на едно клинично работно място. Изображенията, които могат да бъдат сравнявани, са получени чрез технологии като рентгенова мамография, томосинтез, магнитен резонанс, ултразвук (двумерни и тримерни изображения) и позитронна емисионна мамография.
Проектът обединява учени, клинични работници и експерти в областта на ИТ, които работят съвместно, за да съберат всички съществуващи данни за пациенти в обща база данни. По-конкретно, в рамките на проекта се разработва клиничен софтуер, който интегрира изображения и количествени данни и ги комбинира с индивидуални рискови профили относно вероятността за развитие на рак на гърдата въз основа на генетична информация и на исторически данни за случаи на заболяване в семейството.
Сред клиничните консултанти на проекта са водещи експерти в областта на диагностиката на рак на гърдата от шест държави-членки на ЕС (Белгия, Германия, Италия, Нидерландия, Швеция и Обединеното кралство), както и от САЩ. Клинични тестове ще бъдат проведени в болници в Берлин (Германия), Дънди (Обединено кралство) и Ниймеген (Нидерландия).

Тестовете ще бъдат подкрепени от експерти по ИТ от множество университети в Европа.

Проектът HAMAM, наред с други успешни научноизследователски проекти в областта на ИКТ, финансирани от ЕС, ще бъде представен на „ICT 2010“, най- голямата среща в Европа за научни изследвания в областта на ИКТ, която ще се състои от 27 до 29 септември 2010 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар