петък, 6 август 2010 г.

Правила за конкуренция:Споразумение между ФТК и Intel Corp цели разгръщане на конкуренцията в сектора на чипове за компютри

Федералната търговска комисия (ФТК) на САЩ е одобрила споразумение, с което се разрешава производство срещу Intel Corp, който незаконно е задушавал конкуренцията на пазара на компютърни чипове. Intel е приел да спазва изложените в споразумението мерки, които ще отворят вратата за подновена конкуренция и ще предпазват Intel от нови нарушения на конкуренцията за в бъдеще.

Споразумението отива отвъд условията, налагани на Intel при минали разследвания срещу компанията и ще помогне да се възстанови конкуренцията, която е била загубена, според твърдения за прилагани от Intel антиконкурентни тактики в миналото. В същото време, споразумението предоставя достатъчно свобода на Intel, за да осъществява иновации и да предлага конкурентни цени.

„Този случай показва, че ФТК е готов да преследва антиконкурентно поведение дори и срещу най-мощните компании от бързо развиващите се индустрии.”
Заявява председателят на ФТК, Jon Leibowitz

“Чрез приетото днес Споразумение, ние отваряме вратата за конкуренция и определяме антиконкурентното поведение на Intel по начин, който не би бил възможен в едно окончателно решение преди години. Всеки, включително и Intel , има по-висока степен на сигурност по отношение на правилата, които осигуряват на всички компании от тази динамична индустрия, да се движат напред и да създават по- добри и по-иновативни продукти.”
ФТК започва производство през декември 2009 г, с твърдение, че компанията използва антиконкурентни тактики за да предотврати достъпа на конкурентите й до пазара, като лишава потребителите от избор и иновации в микрочиповете, които съставляват централната част на процесора на компютрите (Central Processing Units CPUs). Тези чипове са от изключителна важност и често се смятат за „мозъка” на компютъра. Твърдението за нарушение включва и поведението на Intel на пазара на гафични процесои (GPUs) и други чипове.

ФТК твърди, че антиконкурентните практики на Intel нарушават раздел 5 на FTC Act, който е по – широк, в сравнение с антитръстовия закон и забранява нелоялните методи за конкуренция и измамни търговски действия и практики. За разлика от антитръстовите нарушения, едно нарушение на Раздел 5 не може да бъде използвано за търсене на отговорност от нарушителя от ищци, които търсят тройни вреди в частни съдебни спорове срещу същия ответник.

Според споразумението на Intel се забранява:

• да предлага стимули на производители на компютри при условие, че те се ангажират да купуват чипове изключително само от Intel, или да отказват да купуват чипове от други;

и

• да си отмъщава на производители на компютри, които осъществяват бизнеса си с не - Intel доставчици, като премахва стимулите за тях.

В допълнение споразумението изисква от Intel:

• да преработи споразумението за интелектуална собственост, сключено с AMD, Nvidia, и Via, по такъв начин, че тези компании да имат по-голяма свобода да обсъждат сделки за сливания и joint ventures с други компании, без да бъдат наказвани от Intel за нарушаване на патентни права;

• да предложи удължаване на срока на лицензионното поразумение за Via’s x86 с 5 години, в допълнение на действащото споразумение, чийто срок изтича през 2013 г;

• да поддържа ключовия интерфейс, известен като PCI Express Bus, за не по-малко от 6 години по начин, който не би възпрепятствал действието на гафичните процесорни чипове. Тази сигурност ще даде стимули на производителите на допълнителни и потенциално конкурентни на продукта CPU на Intel, да продължат да правят нововъдения;

• да разкрият на разработчиците на софтуер,  че компютрите на Intel  са съвместими и няма дискриминация между Intel чипове и не- Intel чипове и че те не сладва да регистрират всички свойства на не – Intel чиповете. Intel също следва да реимбурсира всички доставчици на софтуер, които искат да преконфигурират техния софтуер, използвайки не- Intel компютър.

Споразумението, одобрено от Комисията, подлежи на обществено обсъждане в рамките на 30-дневен, след което окончателно ще бъде одобрено от Комисията.
Текстът на споразумението е на адрес:

Няма коментари:

Публикуване на коментар