вторник, 8 март 2011 г.

Енергетика: Важно публично обсъждане за бъдещето европейско финансиране на извеждането от експлоатация на атомната централа „Козлодуй”

Европейската комисия приканва всички заинтересовани страни да участват в публично обсъждане за бъдещето на програмата за извеждане от експлоатация на ядрени реактори  от атомните централи в България, Литва и Словакия, което ще се проведе на 16 март 2011 г. в Люксембург в рамките на съответния форум на Групата за финансиране на извеждането от експлоатация.
Публичното обсъждане ще даде възможност на ядрени експерти от различни държави-членки да изразят своите виждания за бъдещото развитие на програмата за извеждане от експлоатация на ядрените мощности (за България това са трети и четвърти блок).
Комисията също така ще приветства всички изпратени становища и мнения от публични органи и други заинтересовани страни относно необходимостта от продължаване на финансова помощ за извеждане от експлоатация на ядрени мощности от атомните централи на трите засегнати държави за периода 2014-2020 г., както и добавената стойност за Европейския съюз. Становищата могат да се изпращат от 16 март до 15-ти Април 2011 г.  на адрес: електронна поща (mark.vangampelaere @ ec.europa.eu)
Получените мнения ще бъдат публикувани в интернет.

Предистория:
Договорите за присъединяване на Литва, Словакия и България предвиждат финансова помощ от ЕС за предсрочното затваряне и извеждане от експлоатация на наследените в тези страни първо поколение съветски ядрени реактори. Според протоколите към договорте за присъединяване, трите страни се ангажират окончателно да затворят реакторите с последващо извеждане от експлоатация на всичките им звена. От своя страна Европейският съюз изразява своята готовност да подкрепя усилията им за смекчаване на последиците от предсрочното затваряне на тези остарели съоръжения. По тази причина в протоколите, относно условията и договореностите за присъединяване към Европейския съюз, е предвидена финансовата помощ от страна на ЕС. Ангажименти за финансиране са уредени по силата на Регламенти 1990/2006, 549/2007 и 647/2010 до 2013 година.
• Тъй като извеждането от експлоатация на атомна електроцентрала е дългосрочен процес, който отнема от 20 до 30 години, в момента Комисията прави оценка на необходимостта от продължаване на финансовата помощ за извеждане от експлоатация на атомните централи на трите засегнатите държави-членки за периода 2014-2020 г. и също ще анализира каква е добавената стойност за ЕС. Разширяването на подкрепата цели да подпомогне трите държави при извеждането от експлоатация на съоръженията до края на 2020 година. Това ще осигури безпроблемното продължаване на извеждането от експлоатация на атомните централи като същевременно ще гарантира високо ниво на ядрена безопасност за всички европейски граждани.

Няма коментари:

Публикуване на коментар