събота, 26 март 2011 г.

Антитръст:По разпореждане на Путин антимонополната служба на Русия започва „трета вълна” дела срещу нефтени компании

В отговор на разпореждане  на премиер министъра на Русия Владимир Путин да се "въведе ред" при цените на бензина и дизеловото гориво, руската федерална антимонополна служба–ФАС започва отново разследване на нефтени компании за антимотополни нарушения.
В края на декември  2010 г., антимонополното ведомство на Русия започва предварително проучване за причините довели до повишаване  на цените на горивата и  за целта изпраща писма до нефтените компании с искане те да разяснят и обосноват покачването на цените.
Въпреки искането,  цените продължават да растат и за периода м. октомври – м. януари, по данни на ФАС, цените на дизеловото гориво бележат  ръст от 53 %. В същото време ръстът при цените на авиационния керосин е над 30%.
Антимонополната служба отбелязва, че "съществуват обективни причини за  ръста на цените на авиационния керосин и дизеловото гориво.", обаче  в същото време ФАС счита, че "ръстът на цените на външния пазар и увеличението на акциза само частично могат да обяснят действията на  нефтените компании при  повишаването  на цените на едро на националния пазар в края на 2010 г. и началото на 2011."
С оглед на това, антимонополната служба счита, че с действията си компаниите нарушават антимонополното законодателство, а именно, установяване и поддържане на монополно високи цени, чрез изтегляне на горива от пазара, създаване на дискриминационни условия спрямо клиенти, които не са част от групата ВИНК.
Освен това, ФАС отбелязва, че ведомството "има претенции към компаниите по отношение начина им на  търгуване на борсата". В конкретния случай е установено, че на борсата не се предоставят достатъчни количества горива за търгуване, анонимността при търговете не е гарантирана, има наличие на нерегулярни продажби, а така също и извършване на крупни „адресни сделки“, което не позволява да се изчислят коректни пазарни котировки на нефтопродуктите.
ФАС Русия също е възложила и на регионалните си звена да реагират на ситуацията на пазарите на едро и дребно на горивата и да предприемат съответните антимонополни мерки.

Каква е историята на разследванията на картели и злоупотреби на пазара на горива в Русия?

Първата вълна от санкции

През 2008 г. ФАС предприема  „първата вълна“ от санкции спрямо нефтени компании – наречени лидерската четворка— „Роснефть“, „Газпром нефть“, „ЛУКОЙЛ“ и „ТНК-ВР“,  на които са наложени санкции за установени от тях монополно високи цени на бензин, дизелово гориво, авиационен бензин,  керосин и  мазут.

Наложени са санкции на следните компании:

„Газпром нефти” – 1,36 милиарда рубли;
ТНК –ВР – 1, 11 милиарда рубли;
„Лукойл” – 1,443 милиарда рубли;
„Роснефт” – 1,51 милиарда рубли;

Втората вълна санкции
При "втората вълна" руският антимонополен орган налага санкции за антитръстови нарушения на компаниите:
“ТНК-BP" -  4,197 милиарда рубли;
"Роснефти" — 5,28 милиарда рубли;
"ЛУКОЙЛ" — 6,5 милиарда рубли;
«Газпром нефти" — 4,675 милиарда рубли.
 
Общата сума от постъпилите в бюджета санкции от нефтените компании възлиза на 5 милиарда рубли за 2010 г., а за 2011 г. се очакват още по-високи постъпления от наложени санкции на нефтени компании.

Според руското антитръстово  законодателство санкцията при картелно споразумение възлиза на 4 % от годишния оборот.

През 2009 г. ФАС налага най-високата санкция в размер на 6,545 милиарда рубли на ОАО "ЛУКОЙЛ". Нефтената  компания следва да заплати санкция за установена злоупотреба с господстващо положение  на пазара на автомобилни бензини, дизелово гориво и авиационен керосин. В първата половина на 2009 г. ОАО "Лукойл" е изтеглял горива от обръщение на пазара, което е довело до повишаване на цените на пазара на едро. Също компанията е прилагала дискриминационни условия спрямо различни контрагенти при реализация на нефтопродуктите. Резултатът от тези действия е ограничаване на конкуренцията. Освен това по мнение на ФАС, "ЛУКОЙЛ" е възпрепятствал провеждането на антимонополното разследване, като не е предоставял исканата информация или я е предоставял в неподходящ вид.
В съответствие с тези факти ФАС Русия образува 15 административни производства срещу компанията. При част от тях са наложени санкции.
Антимонополната служба напомня, че  ОАО "ЛУКОЙЛ" вече е извършвал нарушения на антимонополния закон на  пазара на едро на гориво в  Русия  и в  предишни години.. Закоността на предишните решения на ФАС са били потвърдени от Арбитражния съд на Москва. Новото решение на ФАС отново ще се оспорва в съда от компанията.
 ФАС е установил нарушения на антимонополното законодателство на пазара на едро на горива също от страна на ОАО "ТНК-BP Холдинг", ОАО "Газпром нефть" и ОАО "НК "Роснефт". За тези нарушения на компаниите са били наложени санкции с общ размер над 14 милиарда рубли. 
През 2009 г. ФАС Русия е наложила санкции на нефтени компании, с общ размер на 1 999 361 304 рубли, за нарушения на антимонополното законодателство,  изразяващи се в изтегляне на нефтопродукти от пазара, в резултат на което  се повишават цените на едро на автомобилните цени и дизеловото гориво за периодите януари-февруари и май –юни 2009 г. и създаване на преимущества за предприятия, които са от групата ОАО "Лукойл". 
През месец май 2008 г. Федералната антимонополна служба (ФАС) на Русиия обвинява нефтени компании в незаконни договаряния на цени. В следствие на тези договаряния цените на бензина в Далечния изток нарастват необосновано. Компаниите нарушители на антимонополното законодателство на Русия са «Роснефт», ЛУКОЙЛ и «Газпром нефт».

Общата сума на санкциите, наложени  за нарушения на антимонополното законодателство от страна на нефтените компании в това число и на регионалните пазари в Русия възлиза над 25 милиарда рубли.

Разследвания на регионалните звена на ФАС

От началото на 2008 г. в Далечния изток и Сибир започва повишаване на цените на бензина с 12-20 %, докато в други региони това повишение е в рамките на 8-9%., при което антимонополния орган приема, че има картелно споразумение на пазара на нефтопродукти.
 Резултатът от проверките на ФАС и УВД Хабаровск сочи, че е налице нарушение на закона "За защита на конкуренцията" от страна на ОАО "Хабаровски нефтопродукт»" част от групата НК "Альянс" и ООО "РН-Восток нефтопродукт", дъщерно предприятие на "Роснефт»"изразяващо се в антиконкурентно съгласуване на цени. Трите предприятия са повишили едновременно цените на бензина АИ -92 до равнище от 35 рубли за литър.
На тези констатации на антимонополния орган "Роснефти" възразява като заявява, че компанията "никога не е участвала и не участва в съгласуване на цени и действа винаги в съответствие с руското законодателство"

През 2008 г. Астраханското управление на ФАС (УФАС) решава да наложи санкции на ООО «Лукойл-Нижневолжскнефтепродукт» и ООО «Газпром добив Астрахан» за «съгласувани действия при определяне на цените на едро на бензин и дизелово гориво». Двете компании имат общ пазарен дял на пазара на едро на горива 80%.УФАС счита, че компаниите са нарушили закона за защита на конкуренцията и постановява прекратяване на нарушението. Компаниите обжалват решението на комисията пред арбитражния съд.
Това не е първият случай на УФАС на производства срещу тези компании. УФАС започва производство през месец юли 2004 година срещу ООО «Лукойл-Нижневолжскнефтепродукт» и ООО «Астраханьгазпром» (преименувано в «Газпром добив Астрахан»), по подозрение за картелно договаряне на цените. Плез 2005 г. компаниите отново получават два пъти предупреждения от УФАС. От тогава антимонополната комисия започва ежегоден мониторинг на цените на едро на бензина и дизеловото гориво, поради обстоятелството, «че монополното положение на компаниите на пазара им дава възможност да оказват решаващо влияние върху реализацията на бензина и дизеловото гориво на пазар»
Компаниите отново официално заявяват, че не считат твърденията на УФАС за картел за доказани.

Решения на съда по антимонополни дела

На 6 април  2009 г. Арбитражния съд на Челябинска област потвърждава решение от 2008 г.  на антимонополния орган УФАС –Челябинска област, с което е установено нарушение на антимонополното законодателство на Русия от страна на ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" и ИП Казыханову. Нарушението се изразява в координирани действия за повишаване на цените на автомобилните горива. Било е установено, че в периода януари-юни 2008 г. цените на бензина на ООО "Лукойл - Уралнефтепродукт" са се повишили средно с 15 %. За същия период цените на бензина на ИП Казыхановой също се повишили се, при това цената на литър бензин  на  ИП Казыхановой и ООО "Лукойл - Уралнефтепродукт" ставала еднаква с точност до копейка само в рамките на един или два дни.
След образуване на производството цените на бензина на компаниите ООО "Лукойл - Уралнефтепродукт" и ИП Казыхановой отбелязали понижение, и престанали да бъдат еднакви, което се явява допълнително потвърждение за съгласувани действия на компаниите.
На компаниите било предписано да прекратят съгласуваните действия и освен това било възбудено против тях административно дело.
Антимонополният орган на Челябинска област е разглеждал аналогични дела срещу ООО "Лукойл - Уралнефтепродукт" и ИП Казыхановой още през 2004 и 2006 г.

На 15 декември 2010 г. Арбитражния със на Пермска област прекратява производството срещу решение на ФАС, което е по искане на  ООО "Лукойл — Пермнефтьоргсинтез". Искането на компанията е съдът да отмени решение на ФАС, с което е наложена санкция  в размер 438 млин рубли за нарушение н аатимонополното законодателство. През 2007 г. компанията извършва нарушение, като установява  монополно високи цени на бензин, дизелово гориво, авиационен керосин и мазут, а така също прилага  различни цени за един и същ продукт, с което се създават дискриминационни условия за клиентите на пазара на едро на  автомобилни бензини, дизелово гориво, мазут и авиационен керосин в Руската федерация.
ООО "Лукойл — Пермнефтьоргсинтез", не приема решението на антимонополния орган и обжалва в съда. Обаче, в хода на съдебното заседание на 15 декември 2010 г. ООО "Лукойл — Пермнефтьоргсинтез" заявява, че се  отказва от искането за отмяна на решението на ФАС за налагане на санкция в размер на 438 093 651,22 рубли за злоупотреба с господстващо положение на пазара на едро на нефтопродукти, тъй като на 14 декември 2010 г. Арбитражния съд на Пермска област приема споразумение между ФАС и ООО "Лукойл — Пермнефтьоргсинтез", с което се намалява санкцията до 1% от оборота на компанията на съответния пазар.

На 14 декабря 2010 година  Арбитражния  съд приема споразумението между ФАС и ООО "Лукойл — Пермнефтьоргсинтез", съгласно което компанията признава, че е нарушила антимонополното законодателство, а антимонополния орган признава наличие на смекчаващи вината обстоятелства, които могат са основание за намаляване на санкцията до 1% от общия оборот, изчислен на база на продажбите на бензиновите и дизелови горива и авиационния керосин на руския пазар.
На 10 ноември 2010 г. още едно дъщерно предприятие на ОАО "Лукойл" - ООО "ЛУКОЙЛ- Нижегороднефтеоргсинтез" се отказва да оспорва решение на ФАС, което също е за установена злоупотреба на пазара на едро на нефтопродукти.
Според данни на ФАС компанията е внесла в държавния бюджет наложените й санкции в размер на 659 738 114,96 рубли.


Няма коментари:

Публикуване на коментар