вторник, 22 март 2011 г.

Антитръст:Комисията приключва предварително разследване на големите холивудски филмови студия, след като те приемат да променят условия от договорите си за цифровизация на европейските кина

Европейската комисия  съобщи, че прекратява антитръстово разследване срещу няколко големи холивудски филмови студия от САЩ, тъй като те са приели да променят  първоначалните разпоредби от договорите им, свързани с финансирането и монтажа на оборудване за цифровизация на европейските кина.
Комисията се опасява, че тези разпоредби биха могли да възпрепятстват малките дистрибутори на филми като ограничат достъпа им до цифровите кина, което би могло да е в нарушение на правилата на ЕС, които забраняват ограничителните търговски практики (член 101 от Договора за функциониране на ЕС). В отговор на разследването на комисията, няколко големи холивудски филмови студия са направили промени в своите договори с трети страни посредници ("интегратори") и киносалони, относно начина на финансиране и изграждане на оборудване за цифрови прожекции в европейските кина.
Изменените  разпоредби ще улеснят прожектирането на филми на независими и арт филмови къщи в новите съвременни цифрови кина.
Подобно на телевизията, кината преминават към цифрова технология, която освен че намалява разходите дава и възможност за поддържане на постоянно високо качество, изразено в по-добър имидж и качество на звука. Смята се, че над 18 хиляди екрана, т.е. около 50% от европейските екрани, ще бъдат цифровизирани  до края на 2012 година. Цената на цифровите системи за прожектиране (включително монтаж, разходи за финансиране и гаранции) е висока. За да насърчат киносалоните да инсталират цифрова техника, основните холивудски филмови студия прилагат в Европа  търговски модел, които използват и в САЩ. В рамките на модел  наречен "виртуална такса за печат" "virtual print fee"" ("VPF"),  филмовите разпространители (включително големите филмови студия на  Холивуд) заедно с  кината споделят  инвестиционните разходи.
При модела VPF,  "интеграторът" получава финансиране, с което предварително  заплаща  цифровото оборудване,  инсталирано в кината. Филмовият дистрибутор заплаща на  интегратора (който остава собственик на оборудването до неговото погасяване във времето): всеки път, когато цифров филм се прожектира  в киното. Филмовият дистрибутор плаща VPF, за да се възстановят направените разходи за оборудването. VPF плащанията покриват по-голямата част от разходите, предварително направени от интегратора, а останалите се заплащат от собствениците на киносалони. Очакванията са, че повечето от плащанията на VPF ще бъдат направени от основните филмови студия на Холивуд.
Комисията започва разследването на договорите между големите холивудски филмови студия и интеграторите  по собствена инициатива, защото  много от договорите дават на филмовите студия правото да се възползват от най-благоприятните условия, включително по-ниски плащания на VPF.
Комисията счита, че предвидените в договорите стимули за изграждане на оборудване за цифрови прожекции в европейските кина биха могли да попречат на  интеграторите  да подписват договори с дистрибутори на независими филми и арт къщи, чиито бизнес модели се различават от тези на  големите холивудски филмови студия.
Промените в договорите, предложени от големите холивудски филмови студия ще направят по-лесен достъпа на дистрибуторите на  независимите филми и  арт къщи до кината, оборудвани с цифрова техника.
В отговор на предложените от холивудските филмови студия промени в договорите, с които се отстраняват проблемите за конкуренцията, Комисията приключва предварителното разследване (без да започва официална процедура). Тя ще продължи да следи отблизо процеса на превключване от аналогово към цифрово кино.Няма коментари:

Публикуване на коментар