сряда, 16 март 2011 г.

Обединеното Кралство слива двата органа прилагащи правилата за конкуренция и защита на потребителите

В отговор на днешното съобщение от Министерството на бизнеса, иновациите и на квалификацията на Обединеното Кралство за сливането на OFT и Комисията по конкуренция, председателят на OFT Филип Колинс заявява:

"Ние приветстваме проведените консултации за реформи в режима на прилагане на правилата за конкуренция в Обединеното кралство чрез предложеното сливане на Офиса за лоялна търговия (Office of fair trading (OFT)) и Комисията за конкуренцията (Competition Commission) и създаването на нов орган за конкуренция и пазари (Competition and Markets Authority (CMA)).

"Ефективната конкуренция и защитата на потребителите са от решаващо значение за икономиката на Обединеното Кралство, особено в сегашната изпълнена с предизвикателства икономическа и финансова ситуация. Тя насърчава конкурентоспособността, осигурява развитието на ефективни пазари, които да служат на интересите на потребителите и е двигател за висока производителност, растеж и възстановяване на икономиката.”

"Ние подкрепяме предложеното сливане, което ще позволи по-добро използване на ограничените публични ресурси, както и ще предостави възможност да се засили общата последователност и предвидимост при прилагане на правилата, които знаем, че са важни за бизнеса."

"Считаме, че реформата на режима по прилагане на правилата за конкуренция следва да се основава на съществуващия опит и силните страни на OFT и Комисията за конкуренцията. Освен промените, наложени от самото сливане, усилията следва да се съсредоточат върху допълнителни подобрения на настоящите правомощия и процеси, които могат да бъдат приети бързо, без да доведат до значителна несигурност и рискове за скоростта и ефективността на режима.

"Ние също така вярваме, че от съществено значение за СМА е възможността да упражнява изцяло правомощията свързани както с прилагане на правилата за конкуренция, така и за защита на потребителите, което ще позволи да се предприемат и налагат подходящи и пропорционални мерки срещу най-вредното за пазарите поведение като същевременно ще намали излишното административно натоварване върху бизнеса."


Няма коментари:

Публикуване на коментар