петък, 4 март 2011 г.

Енергетика: Кратка презентация на Третия енергиен пакет

На този адрес може да се види презентация, която представя  ключовите изисквания към държавите-членки във връзка със задължението за либерализиране на енергийния пазар, според Третия енергиен пакет.

Няма коментари:

Публикуване на коментар