петък, 13 май 2011 г.

Енергетика:Европейският форум за ядрена енергетика ще дискутира критериите за стрес-тестовете

На 19 и 20 май в Прага ще се проведе среща на Европейския форум за ядрена енергия, на която ще се разглеждат критериите и условията за оценка на безопасността и рисковете от 143-те атомни централи в Европейския съюз. Ще се разглеждат също и въпроси свързани с  прозрачността, както и предизвикателствата пред финансирането на нисковъглеродната енергетика.
На 19 май, министър-председателите на Чешката република и Словакия, Петър Нечас и Ивета Радичова, заедно с комисаря по енергетика на ЕК, Гюнтер Йотингер ще открият срещата.
Европейският форум за ядрена енергия European Nuclear Energy Forum (ENEF) е платформа за широка дискусия по въпросите за прозрачността, както и възможностите и рисковете, които съпътстват развитието  на ядрената енергетика. Форумът е основан през 2007 г. от заинтересовани страни, които имат интереси в ядрената област: Това са правителствата на 27-те държави-членки, европейските институции, включително Европейският парламент и Европейският икономически и социален комитет, ядрената промишленост, потребителите на електроенергия и представители на гражданското общество. Инициативата за създаването на ENEF е на Европейската комисия, одобрена от лидерите на 27-те държави-членки през март 2007 г.

Програма на срещата:
Четвъртък 19 май:
13.30: Откриване на Европейския форум за ядрена енергия от
министър-председателите на Чешката република и Словакия, Петър Нечас и Ивета Радичова и комисаря по енергетика, Гюнтер Йотингер.
15.00 ч.: Пресконференция на министър-председателите и Нечас, Радичова, комисар Гюнтер Йотингер.
15:30: Представяне на дейността на работната група на форума "Рискове", последвана от панелна дискусия на тема "Безопасност и оценка на риска в Европа-методология и изпълнение"
Петък 20 май:
9.00 ч.: Представяне на дейността на работната група на форума "Възможности", последвана с панелна дискусия на тема "Предизвикателствата пред инвестициите в бъдещето на ниско въглеродна електроенергия".
 11.15 ч.: Представяне на дейността на работната група на форума "Прозрачност", последвана от дискусия на тема "Прозрачност на стрес-тестове и участие на обществеността".

Няма коментари:

Публикуване на коментар