петък, 27 май 2011 г.

Енергетика: По „Южен коридор” ще тече газ от Ирак

На 26 май 2011 г. в Брюксел Европейската комисия и Ирак подписаха стратегическа декларация за енергийно сътрудничество. Комисарят по енергетика Гюнтер Йотингер и заместник министър-председателят на Ирак Хюсейн ал-Шахристани подписаха съвместна декларация относно подобреното стратегическо енергийно партньорство и доставка на газ за Европа. Ирак се задължава да доставя газ в дългосрочен план на Европейския съюз, чрез „Южен коридор”, а Европейската комисия ще осигурява достъп на Ирак до пазара си. Подписаната съвместна декларация е важна стъпка към диверсификация на енергийните доставки за Европа.

През следващите месеци Комисията ще работи съвместно с федералното правителство на Ирак, за да определят обемите за износ на газ. В съвместната декларация са очертани и областите на сътрудничество, като например развитието на енергийната политика за иракския народ, сигурността на енергийните доставки между Ирак и ЕС, насърчаване на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност. Стратегическото енергийно партньорство между ЕС и Република Ирак, се основава на подписана в Багдад на 18 януари 2010 г., политическа рамка за двустранните енергийни отношения.
Съвместна декларация на ЕК и Ирак.

Няма коментари:

Публикуване на коментар