неделя, 1 май 2011 г.

Държавна помощ: започва обществено обсъждане за предоставяне на публични средства за развитие на широколентовите мрежи


Европейската комисия отправя покана към всички заинтересовани страни да дадат становища по предстоящото преразглеждане на правилата на ЕС за предоставяне на публични средства, чрез които да се финансиране изграждането на широколентови мрежи. 
Настоящите Насоки на Общността относно прилагането на правилата за държавна помощ във връзка с бързото разгръщане на широколентови мрежи (наричани по-нататък „Насоки за широколентови мрежи“) са приети през септември 2009 г. и представят подробно рамка за развитието и внедряването на високо и много високо скоростен  широколентов  интернет в Европа. Въпреки това, бързо развиващите се пазари и бързия технологичен прогрес може би изискват изменения. Ето защо Комисията е създала въпросник и иска да получи мнението на всички заинтересовани страни по конкретни въпроси, като например какво е развитието  на много високи широколентови технологии или как най-добре да разработи условията за достъп до субсидираните мрежи от следващо поколение.
Коментарите следва да се предоставят до 31 август 2011 година. В светлината на получените резултати, Комисията ще реши дали е необходимо преразглеждане на насоките и евентуално дали да  внесе предложение за обсъждане на преразглеждането им в началото на 2012 година.
Повече информация за въпросника и общественото обсъждане.

Няма коментари:

Публикуване на коментар