сряда, 13 юни 2012 г.

Антитръст: Комисията започва официално антитръстово производство срещу Deutsche Bahn

Европейската комисия съобщи, че започва антитръстово производства срещу немския исторически жп оператор Deutsche Bahn AG и няколко негови дъщерни предприятия, прилагащи антиконкурентна ценова схема при предоставянето на електроенергия за тяга в Германия, което би могло да е в нарушение на антитръстовите правила на ЕС. Откриването на производството не предрешава резултата от разследването, то просто означава, че Комисията ще третира случай като приоритетен.
Още миналата година Комисията съобщи, че по повод на постъпили оплаквания от конкуренти на Deutsche Bahn е извършила рутинна инспекция в помещенията на компанията с цел събиране на доказателства за антиконкурентно поведение на дъщерното й предприятие DB Energie GmbH. Явно в резултат на проверките на място в офисите на предприятията, Комисията е събрала достатъчно първоначални доказателства за антиконкурентно поведение на жп пазара в Германия и сега съобщава, че започва официално антитръстово производство за установяване на злоупотреба на пазара. Анализът й ще се съсредоточи върху ценообразуването на електричеството за тяга. Електричеството за тяга е особен вид електроенергия, необходима да се движат електрическите локомотиви и влакове по железопътната мрежа. В Германия този вид електричество се предоставя на специфична честота, различна от честотата на общата електрическа мрежа.
DB Energie GmbH, дъщерно дружество на Deutsche Bahn AG, е единственият доставчик на електричество за тяга на немския пазар. Комисията ще проучи по-специално дали отстъпките за цената на електричеството за тяга, прилагани от DB Energie GmbH спрямо железопътните предприятия, активни на пазара в Германия, водят до по-високи цени за конкурентите на Deutsche Bahn и дали това ги поставя в неблагоприятно конкурентно положение на железопътния товарен и пътнически пазар. Такова поведение би било в нарушение на член 102 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС). Член 102 от ДФЕС забранява злоупотребата с господстващо положение, която може да повлияе на търговията между държавите членки и да доведе до предотвратяване или ограничаване на  конкуренцията на съответния пазар. Процедурите по прилагането на тази разпоредба са определени в антитръстовия регламент (Регламент № 1/2003 на Съвета), които се прилагат както от Комисията, така и от националните органи по конкуренция на държавите-членки на ЕС.

Няма коментари:

Публикуване на коментар