четвъртък, 1 август 2013 г.

Държавна помощ: ЕК предлага за консултации проект на Общ регламент за групово освобождаванеГД „Конкуренция“ на ЕК предлага за обществено обсъждане проект на Общия регламент за групово освобождаване (ОРГО)–част ІІ

Предложеното обсъждане на проекта е част от цялостния преглед свързан с предприетата модернизацияна правилата за държавна помощ, започнала през месец май 2012 г.

Прегледът на Общия регламент за групово освобождаване е в центъра на реформата на правилата за държавни помощи. Акцентът  е поставен върху опростяване на правилата.
Срокът за изпращане на коментари е до 10.09.2013 г.


Няма коментари:

Публикуване на коментар