четвъртък, 22 август 2013 г.

Енергетика: ЕК и Китай постигнаха споразумение по антидъмпинговата процедура срещу вноса на слънчеви панелиПрез месец юни 2013 г. ЕК наложи временно антидъмпингово мито на слънчеви панели от Китай - кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти. В края на месец юли ЕК обяви, че след проведени интензивни преговори с китайските износители е постигнато споразумение с тях за ценова гаранция, което е в съответствие с търговското законодателство на ЕС.

От ЕК подчертават, че това е приятелско споразумение, което е резултат на доброто сътрудничество между ЕС и Китай и ще стабилизира цените на панелите на европейския пазар.

Предложените ценови гаранции от китайските вносители на слънчеви панели представляват форма на мирно решение в рамките на производство за защита на търговията, разрешени от СТО и от законодателството на ЕС. Подобно решение представлява алтернативна форма за разрешаване на проблема с дъмпинговите цени, при която вносителите се задължават да внасят слънчевите панели въз основа на определени минимални цени за внос. При спазване на тези цени вносителите ще бъдат освободени от антидъмпингови мита.

Условията на гаранцията са били предложени от страна на китайските износители на слънчеви панели, представлявани в преговорите от Китайската търговска камара. Конкретният списък с имената на предприятията, поели ангажимент да спазват ценовата гаранция при вноса на слънчеви панели е изложен в публикувания в Официален вестник на ЕС от трети август 2013 г.


от 2  август 2013  година

за изменение на Регламент (ЕС) № 513/2013 за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи и полупроводникови пластини) с произход или изпратени от Китайската народна република.

Няма коментари:

Публикуване на коментар