четвъртък, 1 август 2013 г.

Държавна помощ: ЕК предлага за обсъждане правилата de minimisГД „Конкуренция“  приканва заинтересованите страни да дадат становище до 09.09.2013 г. по проект на нов  регламент на Комисията относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на  Европейския съюз към минималната помощ (de minimis).

Няма коментари:

Публикуване на коментар