сряда, 18 декември 2013 г.

Държавна помощ: Комисията започва задълбочено разследване на Обединеното кралство за планирани мерки в подкрепа на ядрената енергетикаЕвропейската комисия съобщи, че открива задълбочено разследване, за да проучи дали планираната от Обединеното кралство субсидия за  изграждането и експлоатацията на нова ядрена електроцентрала в Hinkley Point в Съмърсет, е в съответствие с правилата на ЕС за държавните помощи.  По-специално, Комисията има съмнения, че проектът страда от истински пазарен провал. Откриването на задълбоченото проучване означава, че Комисията ще се допита до всички заинтересовани трети страни да дадат становище по планираните мерки.

Обединеното кралство е уведомило ЕК, че има амбицията и планира да предложи редица преференции, за да привлече инвестиции в областта на ядрената енергия. По това уведомление на специална пресконференция комисарят по конкуренция на ЕК  Хоакин Алмуния изрази мнението си, че това е безпрецедентна по мащаб и характер мярка, която е необходимо да се проучи задълбочено от Комисията в светлината на правилата за държавна помощ. Целта е да се установи какво е въздействието на тези мерки върху развитието на енергийните пазари в Обединеното кралство и на европейския енергиен пазар.

Обединеното кралство планира  да  определи  преференциални цени feed-in tariff, които да гарантират на оператор на ядрената централа Hinkley Point, стабилен приход за срок от 35 години, независимо от пазарните колебания на цената на едро на електроенергията. Когато пазарната цена, на която централата продава електрическа енергия, е по-ниска от определената преференциална цена, правителството ще плати разликата между преференциалната цена  и пазарната цена. Обратно, когато пазарната цена е по-висока от преференциалната цена, операторът ще бъде задължен да плати разликата на правителството (в рамките на така наречения "договор за разлика") . В крайна сметка и в двата случая, операторът на ядрената централа ще получава фиксирано ниво на приходи и няма да бъде изложен на пазарните рискове за срока на действие на схемата. Операторът също ще се възползва от държавна гаранция, покриваща всеки дълг, които операторът ще се стреми да получи от финансовите пазари, за да финансира изграждането на централата.

По повод на мерките, които Обединеното кралство планира  за развитието на ядрената енергия ЕК напомня, че държавите - членки са свободни да определят енергийния си микс, но когато те предвиждат публични средства за подпомагане на отделни компании Комисията има задължението да провери дали това е в съответствие с правилата за държавните помощи, чиято цел е да допринасят за поддържане на  здравословната конкуренция на единния европейски пазар.
С проучването Комисията ще направи оценка дали изграждането на атомната  електроцентрала не може да бъде постигнато само от действие на пазарните сили, без държавна намеса. Комисията ще разгледа "договора за разликата", условията за гарантиране на кредитите, както и планираното ниво на финансова подкрепа, което се основава на редица предположения за бъдещето развитие  на пазара и може да достигне до 17 млрд. британски лири в зависимост от бъдещите цени на електроенергията и действителните капиталови разходи на оператора.

В окончателното решение по случая Комисията ще направи анализ дали планираните мерки представляват държавна помощ по смисъла на правилата на ЕС, и при положителен отговор, с допълнителен анализ трябва да отговори дали мерките са  съвместими с правилата на ЕС за държавните помощи.

Неповерителна версия на днешното решение на ЕК ще бъде публикувано под номер SA.34947 в Регистъраза държавните помощи на страницата на ГД „Конкуренция“ на ЕК.

Няма коментари:

Публикуване на коментар