понеделник, 16 декември 2013 г.

Антитръст: Johnson & Johnson и Novartis със санкции в размер на € 16 милиона за нарушение на правилата за конкуренцияЕвропейската комисия наложи санкция в размер на  € 10 798 000 на американската фармацевтична компания Johnson & Johnson (J&J) и € 5 493 000 на Novartis от Швейцария, заради нарушение конкуренцията на пазара, по специално чл. 101 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС).

Johnson & Johnson и холандското дъщерно дружество на Novartis сключват антиконкурентно споразумение, чрез което забавят навлизането на пазара в Холандия на по-евтиния генеричен вариант на болкоуспокояващото лекарство фентанил. Сключването на подобно споразумение е в нарушение на антитръстовите правила на ЕС. Фентанилът  е болкоуспокояващо лекарство, което е 100 пъти по-силно от морфина. Прилага се като пластир за кожата. Лекарството се използва при пациенти, страдащи от рак.

По повод на това споразумение заместник-председателят на Комисията Хоакин Алмуния, отговарящ за политиката на конкуренция, изрично подчертава, че забавяйки навлизането на генеричното лекарствмо J & J и Novartis недопустимо са лишили пациенти в Холандия, включително хора, страдащи от рак, от достъп до по-евтината версия на обезболяващото лекарство.

История на случая

J&J разработва първи фентанил Fentanyl и го въвежда на пазара през 1960 г..
През 2005 г. защитата на патента изтича в Холандия, поради което холандският филиал на Novartis, Sandoz, се подготвя да стартира производството на генеричен вариант. Компанията получава необходимите разрешения, подготвя опаковките за лекарството и е готова да пусне на пазара генеричния вариант на лекарството.

През юли 2005 г., вместо действително да започне конкуренция на пазара между двете компании, Novartis сключва т. нар. " споразумение за сътрудничество и промоция " с Johnson & Johnson. Благодарение на споразумението Novartis получава финансови стимули, за да не навлиза на пазара. Тези стимули включват задължението Johnson & Johnson да прави месечни плащания на Novartis за времето, през което компанията не предлага генеричния продукт на пазара.. В хода на разследването Комисията намира вътрешни документи, чрез които установява че Novartis е приел да се  въздържа от навлизане на  холандския пазар и в замяна очаква да получи  "част от  тортата". Вместо да се конкурират, компаниите се споразумяват да си сътрудничат, така че "да няма генеричен продукт на пазара и по този начин да се запази високо текущата цена".

В действителност, тези плащания надвишават печалбите, които Novartis би получил от продажбите на генеричния продукт. Споразумението е  прекратено през  декември 2006 г., поради предстоящо стартиране на производство на  генеричен фентанил пластир от друго дружество. Това доказва, че споразумението не е за маркетинг, а за споделяне на монополни печалби.

На практика в продължение на 17 месеца холандските пациенти, които се нуждаят от това мощно болкоуспокояващо лекарство, е трябвало да плащат изкуствено висока цена за него. Според  Комисията цената е била поне с 30 % по-висока. Освен това здравно осигурителната система е поемала допълнителни разходи, за да покрие по – високите цени, което е в ущърб на всички данъкоплатци.

Според комисаря по конкуренция на ЕК :“Подобни практики са просто непоносими . Те нарушават правилата на ЕС за конкуренцията и Комисията ще продължи борбата с тях„
Това не е първото антитръстово решение във фармацевтичния сектор. През месец юни 2012 г. Комисията наложи санкции на обща стойност 145 000 000 евро на Lundbeck и други фармацевтични компании. Нарушенията отново са свързани със споразумения, целящи да забавят навлизането на пазара на генерично лекарство- антидепресанта циталопрам.
С тези две решения Комисията отправя ясно предупреждение, че споразуменията придобили известност като "плащам за отлагане" са незаконни споразумения в Европейския съюз. Според комисар Алмуния: "Дружествата от сектора трябва да мислят два пъти, преди да сключат сделки от този вид , тъй като те ще бъдат преследвани и в крайна сметка санкционирани чрез прилагането на антитръстовите правила".
Санкциите на двете дружества са изчислени въз основа на Насоките за санкции от 2006 г. , при което Комисията е взела предвид обема на продажби от  засегнатия продукт, продължителността и тежестта на нарушението.
В момента Комисията разследва за подобни споразумения Servier и няколко генерични компании относно лекарството периндоприл, използвано в сърдечно- съдовата медицина.
Cephalon и Teva са разследвани относно модафинил, лекарство, използвано за лечение на нарушения на съня .

Може да се приеме, че антитръстовите решения на Комисията са част от мащабното проучване на конкуренцията в сектора, което започна през 2008 г. и приключи с доклад. В окончателния доклад Комисията посочи редица структурни проблеми и проблеми в практиките на компаниите, които биха могли да забавят навлизането на по-евтини лекарства на  вътрешния пазар. В доклада също бе подчертана и необходимостта от по – стриктно правоприлагане на правилата за конкуренция  Също беше подчертана важната роля на държавите членки в областта на правоприлагането. Секторът има огромно влияние върху живота и здравето на хората и само здравословната конкуренция в него може да допринесе огромни ползи за пациентите и за здравноосигурителните системи като цяло.
Своевременното навлизане на генерични лекарства гарантира на пациентите достъп до същото лечение на много по - ниска цена. Според Комисията това е от особено значение днес, когато публичните бюджети са подложени на натиск. В действителност, фармацевтичните разходи поглъщат важен дял от бюджетите на държавите и на домакинствата В този контекст, генеричните лекарства дават съществен принос за гарантиране на приемливи цени за достъп до здравни услуги за всички европейски граждани.

В допълнение към това, конкуренцията от генерични лекарства, дава стимул за фармацевтичните компании да инвестират в R & D и да разработват нови оригинални лекарства.

Повече информация за секторния анализ и за установените проблеми.
 


 

Няма коментари:

Публикуване на коментар