петък, 9 януари 2015 г.

Енергетика: Работната програма на СЕЕР
Съветът на европейските енергийни регулатори (CEEР) публикува работната си  програма за 2015.
През 2015 г. CEEР си поставя целта да улеснява националните регулаторни органи при изпълнение на техните отговорности свързани с постигането на конкурентен, устойчив и сигурен европейски енергиен пазар.
Работната програма включва 15 задачи, като CEEР планира да се съсредоточи върху:
 
Защита на потребителите и пазарите на дребно;
Ролята на операторите на разпределителни системи;
Ново законодателство/развитие на енергийната политика; и
Международни отношения.


CEEР ще работи в тясно сътрудничество с Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (ACEР). В работната програма на CEEР 2015 са включени задачи, които са свързани с изпълнението на приоритетите, посочени в доклада на АСЕР-" Мост към 2025" , A Bridge to 2025, публикуван през септември 2014 година.

Няма коментари:

Публикуване на коментар