понеделник, 12 януари 2015 г.

Енергетика:Енергийната сигурност на България - приоритет на ЕК

След срещата в Брюксел на министър председателя на България - Бойко Борисов със  заместник-председателя на Европейската комисия Марош Шефчович, който отговаря за Енергийния съюз, и еврокомисарят Мигел Ариас Канете, отговарящ за мерките по климата и енергетиката, ЕК пбликува съобщение с информация за основни теми дискутирани на срещата: по конкретно са дискутиране енергийните предизвикателства, пред които в момента е изправена България, приоритетите за развитие на газовата инфраструктура в Централна и Югоизточна Европа и потенциалното им въздействие върху сигурността на енергийните доставки в Европейския съюз. Отбелязва се, че  България е потвърдила ангажимента си към идеята за изграждане на Енергиен съюз, чиято цел е да се стимулира непрекъснатият напредък към конкурентоспособна, сигурна, възобновяема и устойчива енергия за всички. добавя се, че Енергийни съюз, който ще реформира и реорганизира енергийната политика на Европа, е един от политическите приоритети на Комисията  Юнкер.
По време на срещата е отбелязана необходимостта от  задълбочааване на  интеграцията на региона и (което е особено важно) - да се осигури за целия регион, и по-специално на България, възможността за реална диверсификация на доставките на газ. В тази връзка ще бъде създадена Работна група на високо равнище, която ще отговаря за напредъка по най-важните проекти за трансгранична диверсификация в региона. Двете страни са се съгласили  групата да започне своята работа незабавно.
Премиерът Борисов представи идеята за превръщане на България в общ разпределителен център на газ за държавите-членки на Европейския съюз в региона. Такъв газов хъб може да снабдява Централна и Западна Европа, както и страни от Европейската Енергийна общност. Заместник-председателят Шефчович огласи категоричната си подкрепа за създаването на газови хъбове, които могат да играят важна роля в развитието на регионалните пазари на газ. Тези газови хъбове могат да функционират само при спазването на определении предварителни условия: подходяща инфраструктура, прозрачност и ликвидност, недискриминационен достъп до доставчици и клиенти. 
Първото заседание на Групата на високо равнище ще се проведе в София, където ще се анализира състоянието на енергетиката в региона и, ще се обсъди дали създаването на газов хъб в България може да се осъществи при спазване на посочените условия.

Няма коментари:

Публикуване на коментар