вторник, 13 януари 2015 г.

Комисията представи доклад за проведената консултацията относно преговорите по ТПТИДнес Европейската комисия публикува своя анализ на почти 150 000 отговора, получени в рамките на проведената онлайн консултация за защитата на инвестициите и уреждането на спорове между инвеститор и държава (УСИД) в рамките на Трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите (ТПТИ). Основният  въпрос поставен в рамките на консултацията е дали с предложения от ЕС подход към ТПТИ ще се постигне добър баланс между защитата на инвеститорите и запазването на правото и способността на ЕС да предприема регулаторни мерки в защита на обществения интерес.
Докладът на Комисията съдържа подробен анализ на всички получени отговори. Комисията възнамерява да обсъди какви да бъдат следващите стъпки с Европейския парламент, държавите от ЕС и други заинтересовани страни, включително НПО, предприятия, синдикални организации, потребителски организации и академични институции.

Повече информация:

Онлайнобществена консултация за защитата на инвестициите и уреждането на спорове между инвеститор и държава в рамките на Трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите (ТПТИ)Информационна бележка относно консултациите

Отговори на участниците в консултациите

Информационен документ за УСИД

Указания за водене на преговори по ТПТИ

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар