четвъртък, 8 януари 2015 г.

Енергетика: REMIT - порталът за регистрация е отворенАСЕР публикува съобщение, че днес от 12 часа е отворен порталът за регистрация на участниците на енергийните пазари на едро в съответствие с изискването на Регламент (ЕС) № 1227/2011 (REMIT), 
Порталът за регистрация представлява единна входна точка, чрез която ще се получава информация относно осъществяваните сделки от участниците на енергийните пазари на едро.
Участниците на пазара, осъществяващи сделки на енергийните пазари, трябва първо да се регистрират от националните регулаторни органи (НРО) на държавите членки. След това НРО трябва да предаде  информацията от националния регистър на АСЕР. Въз основа на тази информация, Агенцията ще създаде Европейски регистър на участниците на пазара, който може  да бъде направен публичен - напълно или частично. С публикуването на Европейския регистър на участниците на пазара се цели да се подобри прозрачността на енергийните пазари на едро.
Първото публикуване на Европейския регистър на участниците на пазара ще се осъществи на 17 март 2015 г. и след това той ще се актуализира редовно.

Няма коментари:

Публикуване на коментар