петък, 30 януари 2015 г.

Цифрова икономика: Обществена консултация по препоръките от Доклада Лами: бъдещото използване на дециметровия обхват (UHF) за телевизионно разпръскванеЕвропейската комисия започва обществено обсъждане на препоръките от  Доклада Лами, които предлагат изработване на дългосрочна стратегия - как в бъдеще да се използва дециметровия обхват (UHF) (470-790 MHz). В доклада на групата на високо равнище с председател Паскал Лами се обсъжда как в бъдеще да се използват оскъдните ресурси на честотната лента UHF.

В Доклада Лами се правят две основни препоръки:

1.Да се приложи  „формулата „2020-2030-2025“ - предложението е до 2020 г. (+/- 2 години) да се освободи 700-мегахерцовата радиочестотна лента – използвана за  цифрова наземна телевизия, за използване за безжични широколентови услуги, като по този начин се осигурят допълнителни честоти за мобилните оператори. Подобен преход, (ако се реши де се освободи честотната лента само за предоставяне на безжични широколентови услуги), ще представлява голямо предизвикателство както на  национално, така и на  европейско равнище.

2.Докладът Лами препоръчва „вариант за гъвкавост“ за честотната лента 470-694 MHz. Това означава, че разпръскването винаги ще има приоритет в този обхват, но конкретни канали или места, които не се използват за наземно разпръскване или безжични аудио приложения, могат да станат достъпни за безжични широколентови приложения само с права посока на предаване в зависимост от обстоятелствата в съответната държава. Затова в предложената формула се предвижда до 2030 г. да се гарантира регулаторна сигурност и стабилност на  наземните телевизионни оператори в оставащите честоти от UHF спектъра под 700 MHz (честоти 470-694 MHz);

В доклада също се препоръчва да се извърши оценка на технологиите и пазара до 2025 г. и въз основа на тази оценка да се адаптира стратегията на ЕС, ако това е необходимо.

Всички промени в начина на използване на UHF спектъра ще се отразят на качеството и обхвата на мобилните услуги и телевизионното разпръскване. Може например да се наложи купуване на нови телевизори. Има конкретни въпроси за начините, по които промените ще засегнат гражданите.

Комисията се интересува от мнението на:
  • Представители от секторите за мобилни комуникации и телевизионно разпръскване (включително сектора за подготовка на програми и специални прояви);
  • Експерти в тези области и от академичните среди;
  • Граждани, потребители на телевизионни и/или безжични широколентови услуги, и асоциации на потребители.

Комисията очаква гражданите, потребителите и техните асоциации да споделят вижданията си, тъй като всички бъдещи промени в използването на UHF обхвата ще се отразят на количеството и качеството на телевизионните и мобилните услуги. Например: това може да е свързано с купуването на нови устройства (напр. телевизори).

Затова във въпросника е включен раздел, предназначен специално за граждани.

Въпросникът може да се попълни онлайн

Период на консултацията.

12 януари 2015 г. – 12 април 2015 г.

Информация за Доклада Лами
След приключване на общественото обсъждане  Комисията ще излезе с позиция как препоръките от доклада Лами  могат да се приложат на практика.

Няма коментари:

Публикуване на коментар