сряда, 13 юли 2011 г.

Държавна помощ: Комисията изисква от България да възстанови от „Русе индъстри” отпусната несъвместима държавна помощ

Европейската комисия съобщи, че след задълбочено разследване е стигнала до заключението, че българското предприятие за металообработване „Русе индъстри“, което понастоящем е в производство по несъстоятелност, е получило субсидии под формата на неизплатени задължения към държавата за около 3,7 млн. евро.
Кратка история на случая
Дружеството „Русе индъстри“ е в затруднено положение от няколко години. През юни 2009 г. българските органи са уведомили Комисията за плановете си за преструктуриране на „Русе индъстри“ АД и неговите задължения. През април 2010 г. Комисията открива задълбочено разследване. През ноември 2010 г. България оттегля уведомлението за преструктурирането, но Комисията продължава своето разследване по отношение на помощта с мотив, че държавата се е въздържала да изиска по законов ред плащането на задълженията през предишните години. На 11 ноември 2010 г. българските органи започват процедура по несъстоятелност срещу „Русе индъстри“.
След направеното проучване Комисията стига до заключението, че „Русе индъстри“ е получило държавна помощ, защото всеки друг кредитор би поискал ефективното изплащане на дълга по-рано.
Според Комисията това нарушава конкуренцията спрямо други предприятия, които е трябвало да функционират без такава подкрепа и са спазвали дисциплината на кредитните пазари. С цел преодоляване на това нарушение помощта за „Русе индъстри“ трябва да бъде възстановена.

Това е първият случай, в който Комисията нарежда на България да възстанови в държавния бюджет получена неправомерна и несъвместима държавна помощ от предприятие.

Целта на възстановяването е да се възстанови положението на пазара, съществувало преди предоставяне на помощта, което ще премахне или поне ще намали нарушението на конкуренцията, предизвикано от помощта.
Това е необходимо, за да се гарантират равни условия на вътрешния пазар. Политиката на Комисията за възстановяванията е описана в нейното Известие за възстановяване от 2007 г. Комисията може да нареди възстановяването на помощта само от датата на присъединяване на България към ЕС — 1 януари 2007 г.

Повече информация : Неповерителната версия на решението ще бъде публикувана под номер на дело C 12/2010 в Регистъра на държавните помощи на уебсайта на ГД „Конкуренция“ едва след като се отстрани поверителната информация в решението.

Няма коментари:

Публикуване на коментар