събота, 2 юли 2011 г.

Цифрови технологии: Европа инвестира в изследвания в областта на фотониката, за да ускори развитието на високоскоростните широколентови технологии

Европейската комисия съобщи, че  започва работата по 13 изследователски проекта в областта на фотониката, по-конкретно в сферата на високоскоростните оптични широколентови мрежи. Целта е да се разработят технологии за осигуряване на свръхбърз домашен интернет (над 1 Gigabit/s). Проектите са избрани през 2010 г. съвместно от Европейската комисия, Австрия, Германия, Полша, Обединеното кралство и Израел, които заедно ще инвестират общо 22,3 милиона евро. Проектите трябва да приключат в рамките на две до три години. Осигуряването на бърз и свръхбърз широколентов достъп до интернет за всеки европейски гражданин до 2020 г. и увеличаването на инвестициите в европейските изследвания в областта на информационните и комуникационните технологии са ключови цели от Програмата в областта на цифровите технологии за Европа.
Изследователските проекти са насочени към откриването на начин, при който компонентите (напр. приемно-предавателни устройства, усилватели и рутери) и ИТ системите да осигурят скорости от 1 и над 1 Gigabits/s за домашно ползване, като същевременно бъдат намалени оперативните разходи за свръхбърз широколентов достъп. Целта е да се разработят технологии за предоставяне на по-бърза услуга на клиентите, без това да е свързано с допълнителни разходи.Една трета от финансирането на проектите се покрива от Комисията, а останалата част — от национални финансиращи агенции. Съвместният подход позволява на участващите държави да разработят много по-бързо високоскоростни оптични широколентови мрежи, тъй като съвместните усилия дават възможност да се натрупа по-успешно необходимата критична маса за пазарна реализация.
Съвкупността от тринадесет изследователски проекта представлява инициативата Piano+ — проект по схемата ERANET+, който е част от Седмата рамкова програма за научни изследвания на Европейската комисия.

Кои са водещите проекти?
  • Проектът ADDONAS е насочен към осигуряване на по-качествени приложения за видеоизлъчване и работа в реално време на мобилни устройства, като например изчислителните облаци, чрез оптимизиране на технологиите за превключване при супербързите широколентови системи.  Благодарение на това потокът от данни ще може да се изпраща само когато е необходимо, като по този начин ще се премахнат причините, водещи до претоварване на даден рутер. Същевременно въпросната технология ще бъде насочена към намаляване на общите разходи за електроенергия на операторите и потребителите с над 50 %.
  • Проектът TUCAN е насочен към създаването на евтина технология за приемо-предаватели с регулируема честота (т.е. лазери с променлива работна дължина на вълната), която ще бъде в състояние да постигне целевата цена на мрежата за достъп, като едновременно с това запази висок коефициент на полезно действие и намали енергийните разходи.  Днешните мрежи са проектирани за работа с лазери с фиксирана дължина на вълната, които струват под 10 евро на лазер. Те обаче не са проектирани за обмен на големи обеми данни за отделен клиент (1-10 Gigabits/s), каквито ще бъдат необходими при супербързите мрежи за достъп.
  • Проектът SEPIANet цели разработването на оптични компоненти, модули и подсистеми за бъдещи продукти за достъп на база на технология на печатни платки с вградени електрооптични елементи, която ще намали значително потреблението на енергия и ще увеличи енергийната ефективност и ширината на честотната лента. При днешните мрежови системи за достъп на база на медни кабели това не е възможно.
Защо технологията фотоника?
Фотониката представлява стратегическа авангардна технология, която води до иновации в много сектори, като например в сферата на комуникациите (включително свръхбърз интернет достъп), осветителните и медицинските приложения.С увеличеното търсене на услуги, използващи масово честотната лента, значението на свръхбързия широколентов достъп става все по-голямо в Европа. Новите услуги за бизнеса и свободното време, които предлагат телевизорите с висока разделителна способност (HD) или 3D образ, зареждането на музика или видеоклипове на смартфони и видеоконферентните съоръжения, изискват интернет връзка, доста по-бърза от тази, която е на разположение в Европа.
Повече информация за изследователските проекти

Няма коментари:

Публикуване на коментар