четвъртък, 7 юли 2011 г.

Енергетика: Германия прави мащабни инвестиции в развитието на офшорна вятърна енергия

Германия тръгва по пътя на развитие на вятърната енергия. За целта бизнесът и банките обединяват силите си, за да финансират най-големия немски проект Global Tech І за изграждане на офшорна вятърна инсталация в Северно море.
Днес в Хамбург Консорциум от търговски банки и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) са подписали договор за финансиране на проекта Global Tech І . Банките ще финансират проекта с около 1 млрд. евро, а ЕИБ с 500 млн. евро. По този начин се осигурява по-голямата част от финансирането на един от най-скъпите към момента проекти за вятърна енергия.
Global Tech I ще бъде изграден на площ от 41 кв. км на около 180 км северо-западно от Бремерхафен и на 138 км северозападно от Емден, извън защитените морски зони, в изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Германия. Очакванията са 80-те вятърни турбини с обща инсталирана мощност от 400 MW да генерират около 1,4 милиарда киловатчаса електроенергия годишно, което е достатъчно за снабдяването на 445 000 домакинства с екологична енергия. Global Tech I ще бъде свързан към националната мрежа през 2012 г. и напълно завършен през 2013.
За целта е създадено инвестиционно дружество Global Tech I Offshore Wind GmbH (GTI), което е отговорно за изграждането и експлоатацията на проекта. Акционери в дружеството са две компании за енергийни доставки Stadtwerke München GmbH и HSE AG (Дармщат), Европейска ютилити компания EGL AG, Esportes Offshore Beteiligungs GmbH, две проектни компании Norderland Projekt GmbH и Windreich AG, и две компании от групата Windreich - FC Windenergy GmbH и GTU I GmbH.
Във финансирането на проекта участват шестнадесет търговските банки заедно с ЕИБ. Предвижда се също включването на KfW, чрез нови програми за предоставяне на кредити за финансиране на проекти в сектора на офшорната вятърна енергия.

По повод на стартирането на проекта заместник-председателят на ЕИБ Матиас Колац-Анен заявява:
 "Офшорният сектор за вятърна енергия ще играе решаваща роля в бъдещото производство на електроенергия в Германия и Европа. Global Tech I е един от най-амбициозните проекти започвани някога в Германия и днешният договор ще гарантира, че тази голяма инвестиция има бъдеще. Това е важна стъпка напред, с която се финансира фундаменталната промяна в енергийната политика на Германия."
ЕИБ е банката на Европейския съюз. Целта на банката е да популяризира целите на ЕС чрез предоставяне на дългосрочни заеми за жизнеспособни проекти.  От края на 2006 г. ЕИБ чувствително засилва участието си в сектора на възобновяемите енергии, чрез увеличаване на кредитирането за проекти на възобновяеми източници на енергия от 400 млн. евро през 2006 г. на 5.6 млрд. евро през 2010 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар