петък, 15 юли 2011 г.

Антитръст: Комисията започва официално производство срещу ЧЕЗ - историческия оператор на електроенергия в Чехия

Европейската комисия съобщи, че открива официално антитръстово производство срещу  ЧЕЗ, историческия доставчик на електроенергия в Чешката република. Производството има за цел да установи дали предприятието е злоупотребило с господстващото си положение на чешкия пазар на електроенергия, по-специално, като е възпрепятствало навлизането на конкуренти на пазара, което може да е в нарушение на антитръстовите правила на ЕС, член 102 от Договора за функциониране на Европейския съюз. 
Комисията напомня, че откриване на официална производство все още не означава, че тя има доказателства за нарушение. През ноември 2009 г. Комисията извърши проверки в помещенията на ЧЕЗ и други компании. Комисията има опасения, че поведението на ЧЕЗ, изразяващо се в презапасяване с капацитет в преносната мрежа, може да е предотвратило навлизането на конкуренти на пазара на едро за електроенергия в Чешката република.
Няма законово  установен срок за приключване на случая. Продължителността на разследването зависи от редица фактори, включително от сложността на случая, степента  на сътрудничество на Комисията от страна на предприятието и упражняване на правото му на защита.
Това не е първият случай, в който Комисията разследва твърдения за злоупотреба с господстващо положение на предприятие от енергийния сектор. Има много решения в сектора на електроенергия и природен газ през последните години. Например случаят  E. ON на германския пазар на едро на електроенергия и балансиращ пазар,  случаят EDF на френския пазар на електроенергия или случая срещу шведския  оператор на преносни системи Svenska Kraftnät.

Няма коментари:

Публикуване на коментар